Kanta-Häme

Kanta-Hämeen kunnat menettäjiä

Kuntatalouden näkymät kiristyvät Kanta-Hämeessä, sillä valtionosuusuudistuksen vaikutukset näyttävät kesäkuussa vieläkin synkemmiltä kuin joulukuussa laskettiin.

Maakunnan kaikki kolme kaupunkia näyttävät uusimpien lukujen valossa menettävän enemmän, kuin tähän saakka on laskettu. Riihimäen menetys kipuaa jo lähes neljään miljoonaan euroon, Hämeenlinna menettää 8,6 miljoonaa ja Forssan 1,7 miljoonaa euroa.

Hämeenlinna näyttää menettävän nyt saamastaan perusturvan valtionosuudesta 8,6 miljoonaa euroa eli yhteensä 127 euroa asukasta kohti. Joulukuussa päiviteltiin vielä 7,3 miljoonan eli 109 asukaskohtaista euromenetystä, mutta tilanne on puolessa vuodessa heikentynyt entisestään.

Valtiovarainministeriö antoi viikko sitten tuoreet laskelmat valtionosuusuudistuksen vaikutuksista kuntien talouteen.

Laskelmat elävät jatkuvasti

Laskentapäällikkö Hannu Kämäräinen Hämeenlinnan kaupungista pitää tilannetta hankalana. Tuoreiden laskelmien perusteella ei vielä ole päästy summaamaan kaupungin todellista menetystä. Valtionosuuksiin vaikuttavat myös erilaiset vähennykset ja muut tekijät.

– Kunnille näyttää tulevan jälleen uusia velvoitteita, kun oppivelvollisuutta aiotaan pidentää ja opiskelijoiden terveydenhuollon kustannuksia sälytetään kuntien hoidettavaksi. Lisäksi heikon taloustilanteen aikana toimeentulotukimenot ja työmarkkinatuen kuntaosuudet kasvavat. Kun samaan aikaan verotulot uhkaavat pudota, tilanne on vaikea, Kämäräinen toteaa.

Kämäräinen toteaa, että valtiovarainministeriön ja Kuntaliiton laskelmat elävät koko ajan. Nyt kunnilla on käytössään jo kolmas versio ja tiedossa on vielä kaksi ennen kuin lopulliset valtionosuusmuutoksen vaikutukset lyödään ensi joulukuussa lukkoon.

Lisämenetyksiä lähes kautta linjan

Kun valtionosuuksien vaikutuksia ensi kertaa laskettiin viime joulukuussa, näyttivät Jokioinen ja Hausjärvi saavan lisäystä. Hausjärven piti saada kuusi euroa asukasta kohti lisää ja Jokioisten 82 euroa. Kesäkuun laskelmissa Jokioisten 82 on pudonnut 40 euroon.

Hausjärvellä tilanne on synkkä. Nyt jo valmiiksi alijäämäkierteessä oleva kunta näyttää menettävän 1,2 miljoonaa euroa eli 138 euroa asukasta kohti.

Lopen tilanne näytti alun perin kohtuulliselta, sillä menetystä oli 230 000 euroa eli 33 euroa asukasta kohti. Nyt menetys on paisunut 900 000 euroon eli 109 euroon asukasta kohti.

Uudistus vain jäävuoren huippu

Lopen talouspäällikkö Pekka Leppänen korostaa, että kuntien taloutta kiristävät jo aiemmin tehdyt valtionosuuksien lisäleikkaukset, yleisen ja vakituisen asunnon kiinteistöveron alarajan nostoon kytketty valtionosuusleikkaus, ammattikorkeakoulurahoituksen siirto valtiolle, sote-asiakasmaksumuutos ja veromenetysten kompensaatiot. Lopella niistä kertyy 98 euroa asukasta kohti menetettyä valtionosuutta.

Riihimäen peruspalveluihinsa saama valtionosuus näytti alun perin putoavan 2,4 miljoonaa euroa eli 83 euroa asukasta kohti, mutta nyt kaupunki näyttää menettävän jo 3,9 miljoonaa euroa eli 132 euroa asukasta kohti.

Maakunnassa Ypäjän valtionosuuksien menetykset ovat nyt korjaantuneet 299 eurosta 105 euroon, joka edelleen on pienelle kunnalle melkoinen määrä.

Hattulan 81 euroa on kiristynyt jo 95 euroon asukasta kohti ja summa 900 000 euroon.

Janakkalassa ei enää surra 10 euron asukaskohtaista menetystä, sillä nyt summa näyttää muuttuneen peräti 105 euroksi eli 1,8 miljoonaksi.

Valtionosuuksien kuntakohtaisiin vaikutuksiin voi tutustua Kuntaliiton kunnat.net -sivuilla, joilta löytyvät 12/2013, 2/2014, 4/2014 ja 6/2014 julkaistut taulukot. (HäSa)