Kanta-Häme

Kanta-Hämeen Perusnaiset: Maakuntaan laadittava yhteinen perhepoliittinen ohjelma

Kanta-Hämeen Perusnaiset esittää, että Kanta-Hämeen maakuntaan laaditaan yhteinen perhepoliittinen ohjelma, jolla pyritään kasvattamaan hämäläisten vauvojen lukumäärää.

Kaikki puolueet osallistuisivat ohjelman laatimiseen ja sitoutuisivat sen toteuttamiseen.

Perusnaiset kannustavat maakunnan johtoa käynnistämään Hämeen perhepoliittisen ohjelman laatimisen nopealla aikataululla. Maakunnan yritykset ja kunnat sekä kolmas sektori olisi sitoutettava tavoitteeseen konkreettisin toimin.

 

Kanta-Hämeen Perusnaiset esittää myös, että Kanta-Hämeestä rakennetaan Suomen perheystävällisin maakunta.

Jotta tämä tavoite saavutetaan ja vauvavaje saadaan korjattua, olisi Kanta-Hämeen poikettava muista maakunnista. Työpaikat, turvallisuus, asenteet ja palvelut olisi nostettava keskiöön.

Hämeestä olisi rakennettava muita turvallisempi maakunta, joka houkuttelee nykyistä paremmin sanoin ja teoin perheiden tänne asettumista, perustamista ja hyvinvointia.

”Meidän on houkuteltava perheitä erityisesti luomalla työpaikkoja ja kehittämällä asumista sekä perheiden palveluita. Kanta-Hämeen tulee olla se maakunta, jonka kaikissa päiväkodeissa ja kouluissa niin lasten kuin työntekijöidenkin on hyvä hengittää ja kaikille tarjotaan terveelliset ja turvalliset tilat. Tänne pysyvästi jääneiden maahanmuuttajaperheiden hyvinvoinnista on huolehdittava tasavertaisesti perinteisten suomalaisten perheiden rinnalla. Hämeen perhepolitiikan on ennakoitava tulevia työvoimatarpeita ja tuettava erityisesti yritysten osaamis- ja rekrytointitarpeita”, yhdistyksen kannanotossa todetaan.

 

Lasten syntyvyyden lasku on ollut Suomessa jo vuosia huolestuttavan alhainen.

”Syntyvyyden laskuun löytyy lukuisia syitä, kuten taloudellinen tilanne, perhepoliittiset päätökset, vaikeus yhdistää työ- ja perhe-elämää sekä tukiverkostojen puuttuminen. Myös pelko ja epävarmuus lasten tulevaisuudesta huolestuttavat perheestä haaveilevia. Erityisesti naisten kohdalla nousevat esiin myös pätkätyöt sekä eteneminen työuralla. Vähemmälle huomiolle on jäänyt se, miten lapsiperheisiin ja lapsiin yhteiskunnassamme suhtaudutaan”, kannanotossa todetaan.

—-

Juttua muokattu 6.11.2018 kello 11.59. Tekstistä poistettu virheellinen tieto maakunnassa syntyneiden lasten määrästä. Perusnaiset väittivät virheellisesti, että vauvojen määrä olisi vähentynyt Kanta-Hämeessä 41 prosentilla vuosina 2014–2018. Vuodelta 2018 ei ole kuitenkaan vielä täydellisiä lukuja, sillä vuosi on kesken. Vuosina 2014–2017 Kanta-Hämeessä syntyneiden vauvojen määrä on laskenut 16,9 prosenttia.

Päivän lehti

22.1.2020