Kanta-Häme

Kanta-Hämeen seurantaloja korjataan 22 000 eurolla

Suomen Kotiseutuliitto jakaa tänä vuonna seurantalojen kunnostamiseen avustuksia 1,7 miljoonaa euroa. Avustuksia suunnataan nyt erityisesti esteettömyyskorjauksiin ja haja-asutusalueilla sijaitsevien talojen jätevesihuoltoon.

Kanta-Hämeessä kunnostusavustusta saavat Hausjärvellä Haminankylän nuorisoseura 8 000 euroa, Hämeenlinnassa Kalvolan sosiaalidemokraatit 6 000 euroa, Tammelassa Letkun maamiesseura 3 000 euroa ja Hattulassa Suotaalan-Lahdentaan kyläyhdistys 5 000 euroa.

Korjausavustusta saa 189 seurantaloja omistavaa yhdistystä. Keskimäärin avustuksia myönnettiin 9 000 euroa kunnostettavaa taloa kohden. Avustuksen saamisen ehtona on, että seurantalo on avoin kaikille käyttäjille.

Seurantaloiksi kutsutaan erilaisten aatteellisten yhdistysten kokoontumistiloikseen rakentamia taloja. Vanhimmat niistä on rakennettu 1880-luvulla. Osa taloista on luokiteltu kulttuurihistoriallisesti arvokkaiksi. Seurantaloja on Suomessa noin 2 500. (HäSa–STT)