Kanta-Häme

Kanta-Hämeessä SDP ja kokoomus ovat yhä suurimmat

SDP säilytti asemansa Kanta-Hämeen suurimpana puolueena. Sen osuus äänistä oli 25,8 prosenttia.

Kokoomus oli hieman sosiaalidemokraattien takana maakunnan toiseksi suurin puolue. Kokoomuksen osuus maakunnan äänistä oli 23,2 prosenttia, joka on vajaa 2 prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuoden 2012 vaaleissa.

Kanta-Hämeessä kolmosen, keskustan, kannatus laski hieman vuoden 2012 kunnallisvaaleissa. Sen osuus äänistä oli nyt 16,4 prosenttia. Puolueen kannatus ja sen suhteellinen muutos vaihtelevat erittäin paljon kunnittain.

Perussuomalaiset hävisivät eniten kunnallisvaaleissa Kanta-Hämeessä. Puolue menetti kannatuksestaan yli 4 prosenttiyksikköä. Se jäi kannatuksessa Vasemmistoliiton ja vihreiden taakse.

Vihreät paransivat lähes 4 prosenttiyksiköllä kannatustaan. Puolue kasvatti reippaasti ääniosuuttaan varsinkin Hämeenlinnassa ja Riihimäellä. Se saa näissä kaupungeissa lisää valtuutettuja, vaikka valittujen valtuutettujen lukumäärä on viime vaaleja pienempi.

Vasemmistoliitto oli niin ikään vaalien voittaja Kanta-Hämeessä. Se nousi maakunnan neljänneksi suurimmaksi puolueeksi.

Kanta-Hämeessä SDP sai viime kunnallisvaaleissa 0,5 prosenttiyksikköä enemmän ääniä kuin kokoomus. Puolueiden kannatusero kasvoi 2,6 prosenttiyksikköön. Puolueiden tasaväkisyyttä kuvaa kuitenkin, että kokoomus sai nyt SDP:tä enemmän ääniä Hämeenlinnassa.

Perussuomalaiset menettivät paljon kannatustaan erityisesti niissä kunnissa, joissa puolue oli vahva viime kuntavaaleissa. Kanta-Hämeessä tällaisia kuntia ovat muun muassa Hämeenlinna, Riihimäki, Hausjärvi ja Hattula. Näissä kunnissa ääniosuuttaan kasvattivat useat pienet puolueet. Janakkalassa näyttää keskusta saaneen takaisin perussuomalaisten ääniä. Hattulassa ehdokasasettelun myötä ääniä siirtyi perussuomalaisilta sosiaalidemokraateille.

Suurten puolueiden kannatus jakautuu entiseen tapaan voimakkaasti kaupunkien ja maalaiskuntien kesken. SDP ja kokoomus ovat vahvoja kaupungeissa. Pienissä maalaiskunnissa taas keskusta on erittäin suuri puolue.

SDP jopa vahvisti asemiaan kunnissa, joissa se on perinteisesti ollut erittäin vahva. Puolue lisäsi kannatustaan tuntuvasti esimerkiksi Forssassa. Se nousi siellä ohi kokoomuksen, joka oli viime kunnallisvaaleissa Forssan suurin puolue. Kokoomus oli nyt suurin häviäjä Forssassa.

Muissa Kanta-Hämeen kaupungeissa kokoomus säilytti koko lailla entisen kannatuksensa. Muissa kunnissa puolue kärsi pieniä tappioita tai sai pieniä voittoja.

Vihreä liitto nousi lähes keskisuureksi puolueeksi Kanta-Hämeessä. Puolue kasvatti valtuutettujensa määrää useissa maakunnan kunnissa. Hämeenlinnassa se oli ainoa puolue, joka lisäsi valtuustopaikkojaan.

Kristillisdemokraatit saivat hieman paremman kannatuksen kuin edellisissä vaaleissa. Puolue menestyi hyvin Riihimäellä, jossa se on poikkeuksellisesti keskisuuri puolue.

Perinteisten puolueiden ulkopuolelta valittiin Kanta-Hämeessä valtuutettuja vain Tammelassa. Siellä Meidän Tammela -lista sai yli 10 prosentin kannatuksen ja 3 valtuutettua. 

 

Päivän lehti

21.9.2020

Fingerpori

comic