fbpx
Kanta-Häme

Kanta-Voutila korvaa Nummen päiväkodin

Nummen päiväkoti lakkautetaan, ja sen päiväkotiryhmät muuttavat Kanta-Voutilan nykyisen vanhainkodin tiloihin ensi vuoden alussa.

Kaupunki on teettänyt päivähoitoa koskevan tarveselvityksen, minkä mukaan kaupungin läntisen alueen päivähoitotilojen tarve kasvaa tulevaisuudessa.

Toiminnan jatkaminen vaatisi jättiremontin

Kanta-Voutilan muuttaminen päiväkodiksi on noussut esiin, sillä kaupungin ikäihmisten palvelut on päättänyt luopua rakennuksesta.

Kolmikerroksisen, 1950-luvulla valmistuneen rakennuksen remontointi nykyisiä vanhustenpalvelujen vaatimuksia vastaavaksi olisi liian kallista. Käytännössä vanhainkodin jatkaminen rakennuksessa tulisi yhtä kalliiksi kuin kokonaan uuden vanhainkodin rakentaminen.

– Rakennus pitäisi remontoida 90-prosenttisesti seuraavien 3-6 vuoden aikana, jotta se täyttäisi nykyiset vaatimukset. Puutteita on pesutiloissa ja esteettömyydessä. Lisäksi rakennus saattaisi saada nykyisessä käytössään lapun luukulle jo ensi vuonna pelastusviranomaisten toimesta, koska vanhainkodit vaativat sprinklerijärjestelmän, kertoo ikäihmisten palveluiden tilaajajohtaja Jukka Lindberg.

Asukkaat naapuriin tai uuteen palvelutaloon

Kanta-Voutilassa asuu 45 ympärivuorokautista hoivaa vaativaa asukasta kolmessa kerroksessa. Vanhuksille haetaan uudet paikat muista vanhainkodeista.

– Kun hoivapaikka muuttuu, hoivamuoto voi samalla muuttua laitoshoidosta palveluasumiseen. Kaikille asukkaille tehdään yksilöllinen arviointi, missä kartoitetaan myös omaisten toiveet, Lindberg sanoo.

Uusia mahdollisia hoivapaikkoja ovat ainakin Kanta-Voutilan kanssa samassa yhteydessä toimiva Voutilakeskus, sekä alkuvuodesta 2013 Kukostensyrjään Kikaristonkadulle valmistuva uusi 40-paikkainen Mainio Vireen uusi palvelutalo. Asukkaita saatetaan sijoittaa myös muihin yksiköihin paikkatilanteen mukaan.

Lisää päiväkotipaikkoja länsipuolelle

Kanta-Voutilan remontointi päiväkotitoimintaa varten aloitetaan välittömästi tilojen vapautuessa nykyisestä käytöstä.

Lopullista päätöstä tiloihin muuttavasta päiväkodista ei ole vielä tehty, mutta alustavasti Nummen päiväkodin toimintojen siirtäminen Voutilaan vaikuttaa parhaalta ratkaisulta, tilaajapäällikkö Antti Karrimaa lasten, nuorten ja elämänlaadun tilaajayksiköstä kertoo.

Sekä Nummen että Jukolan päiväkodeista on tekeillä sisäilmaselvitys.

– Nummen valinta perustuu siihen, että päiväkoti on rakennusteknisesti hankalampi peruskorjata sellaiseen kuntoon, että sillä olisi tulevaisuutta.

Alustavien selvitysten mukaan Kanta-Voutilan remontointi päiväkodiksi vaatii väliseinien purkamista ja siirtämistä sekä vanhanaikaisen ilmanvaihdon uusimisen. Kustannuksista ei ole vielä arviota.

– Katselmustasoisen selvityksen perusteella remontti olisi toteutettavissa hyvinkin säällisin kustannuksin.

Kanta-Voutilaan sovitettaisiin 8-12 päiväkotiryhmää. Tiloissa toimii jo nyt yksi Nummen varhaiskasvatuskeskuksen esiopetusryhmä.

– Nummella on kuusi ryhmää, joten parhaimmillaan volyymi kasvaisi jopa neljällä yksiköllä.

Kanta-Voutilan tulevaa käyttöä ja muutoksen seurauksia käsitellään seuraavassa ikäihmisten lautakunnan kokouksessa 16. toukokuuta ja lasten ja nuorten lautakunnan kokouksessa 13. kesäkuuta. (HäSa)

Menot