fbpx
Kanta-Häme

Kantahämäläisten mielestä lääkäri on lähipalvelu

Parhaiten toimivia julkisia sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja kantahämäläisten mielestä ovat perheneuvolapalvelut, äitiys- ja lastenneuvola ja laboratoriopalvelut.

Huonoiten vastanneiden mukaan toimivat ikäihmisten kotihoito ja ikäihmisten asumispalvelut sekä terveyskeskuslääkärin palvelut.

Tiedot selviävät Oman Hämeen ensimmäisestä asukaskyselystä. Sähköinen asukaskysely toteutettiin toukokuussa 2016.

Tavoitteena oli selvittää kantahämäläisten näkemyksiä sosiaali- ja terveyspalveluiden nykytilasta ja palveluiden uudistamisesta.

Suurimpina huolenaiheina soteuudistuksessa kantahämäläiset näkevät lähipalveluiden karkaamisen kauemmaksi sekä asiakasmaksujen nousemisen ja palvelujen laadun heikkenemisen.

Lääkärin vastaanotto on tärkein palvelu, jonka asukkaat haluavat tulevaisuudessa saada omalta paikkakunnalta.

Ammattilaisten ja asiakkaiden yhtenäistä asiakastietojärjestelmää pidetään uudistuksen keskeisenä hyvänä puolena.

Asiakkaan valinnanvapauden laajentamisessa tärkeimpänä pidetään asiakasmaksujen kohtuullisuutta.

– Kyselyn perusteella soteuudistus on vieras ja kaukainen asia, osallisuustyöryhmän puheenjohtaja Karoliina Frank toteaa.

Karoliina Frankin mukaan kysely osoittaa, että ihmiset ovat tyytyväisiä ennen kaikkea ennaltaehkäiseviin ja terveyttä ja hyvinvointia tuleviin palveluihin, kuten äitiys- ja lastenneuvoloihin. Näiden palveluiden laadusta ja saatavuudesta kannattaa huolehtia jatkossakin.

Kyselyyn saatiin vastauksia yhteensä 773. Vastaajista 296 asuu Hämeenlinnassa, 130 Lopella, 79 Riihimäellä, 76 Janakkalassa, 57 Forssassa, 36 Hattulassa, 31 Hausjärvellä, 25 Tammelassa 20, Jokioisilla, 13 Humppilassa, 5 Ypäjällä ja 4 jossakin muualla. HÄSA

Menot