Kanta-Häme

Kantakaupungin kyydeistä lyhyt sopimus

Koulu- ja muiden kyytien kilpailuttaminen on melkoinen hetteikkö, koska pelkästään Hämeenlinnan alueella on lukuisia eripituisia kuljetussopimuksia.

Tällä hetkellä Hauhon alueen kuljetuskokonaisuudesta on meneillään tarjouskilpailu, mutta myös Rengon, Tuuloksen ja kantakaupungin sopimukset päättyvät tulevana kesänä, samoin Janakkalan ja Hämeenlinnan väliset koulukuljetussopimukset.

Kyytien kilpailuttamiseen tuo oman lisänsä se, että esimerkiksi Kanta-Hämeenlinnan koulukyydeistä suuri osa on sellaisia, että ne soveltuisivat perusteilla olevan Kyytikeskuksen yhdistelyyn ja välitykseen muiden matkojen kanssa.

Siksi kaupunginhallitus päättikin kilpailuttaa Kanta-Hämeenlinnan sekä Janakkalan ja Hämeenlinnan väliset koulu- ja esikoulukuljetukset vain vuodeksi. Tosin sopimukseen sisältyy vuoden optiomahdollisuus.

Kuljetukset jaetaan myös alueellisiksi kokonaisuuksiksi. Sopimuksen voimassaoloaika on enintään elokuuhun 2018 asti.

Rengon kuljetuskokonaisuus sen sijaan kilpailutetaan kahdeksi vuodeksi. Koska sopimukseen sisältyy samanpituinen optio, se voi jatkua enintään elokuuhun 2020 asti.

Tuulokseen taas tavoitellaan vuoden sopimusta kahden vuoden optiolla lisättynä. Tällöin sopimus kestää maksimissaan elokuuhun 2019 asti.

Hämeenlinna, Hattula ja Janakkala ovat päättäneet perustaa yhteisen kuljetusorganisaation Kyydittämön. Samalla ostetaan ulkoistettuna palveluna kuljetusten välitys- ja yhdistelypalvelu Kyytikeskus.

Tavoitteena on toimintojen käynnistyminen vuoden 2017 alussa. Kyydittämön ja Kyytikeskuksen toiminnalle on tärkeää, että saman alueen erilaisten kuljetusten sopimusajat saadaan synkronoiduksi.

Se vie joillain alueilla useita vuosia, mutta tavoitteena on tilanne, jossa kuljetuksia on mahdollista katsoa kokonaisuutena. HÄSA

Päivän lehti

13.8.2020