Kanta-Häme

Kantakaupungin osayleiskaava valmistuu vasta 2017

Kantakaupungin rakentamisen ja liikenteen päälinjat on tarkoitus kirjata osayleiskaavaan.

Sen pohjaksi tehdyt valmisteluaineistot ja osallistumissuunnitelma tulevat piakkoin nähtäville, jos yhdyskuntalautakunta ensi viikolla niin päättää.

Osayleiskaava koskee koko kantakaupunkia eli vanhaa Hämeenlinnaa ennen kuntaliitoksia. Se määrittelee alueen yhdyskuntarakenteen ja maankäytön yleisellä tasolla. Se myös linjaa, mihin suuntaan yksityiskohtaisempaa kaavoitusta pitäisi ohjata eri puolilla kantakaupunkia.

Yleiskaavatilanne Hämeenlinnan kantakaupungissa on hyvin pirstaleinen. Yleiskaavan puutteesta tai vanhentuneisuudesta on tullut huomautuksia muun muassa ely-keskukselta.

Alueella on voimassa useita osayleiskaavoja, joita yhdistetään ja ajantasaistetaan nyt tekeillä olevaan koko kantakaupunkia koskevaan suunnitelmaan.

Selvitykset kesken

Viime vuosina esille ovat nousseet muun muassa liikenteen, palveluverkon ja kaupan kysymykset. Ne ovat painopisteinä, kun uutta yleiskaavaa laaditaan.

Työ on vielä alkuvaiheessa, sillä useat pohjatöiksi laadittavat selvitykset ovat vielä kesken. Niitä ovat mm. pysäköintiselvitys ja pyöräilyn runkoselvitys. Myös liikenneverkko- ja kauppaselvitykset on tarkoitus päivittää.

Lisäksi tehdään luontoselvitystä, tutkitaan melua ja täydennysrakentamista.

Työpajoja tulossa

Kantakaupungin osayleiskaavan pohjasuunnitelmat tulevat nyt ensimmäistä kertaa nähtäville.

Kevään kuluessa on tarkoitus järjestää kaksi avointa työpajaa ja asukaskysely. Saadun palautteen pohjalta on luvassa osayleiskaavaluonnos tämän vuoden lopulla. Kun se on ollut nähtävillä ja palautetta saatu, tehdään ehdotus osayleiskaavaksi. Kaupunginvaltuuston käsittelyyn ehdotus tulee joskus vuoden 2017 alkupuolella.

Lisätietoa osayleiskaavasta ja muistakin vireillä olevista kaavoista löytyy lisätietoa kaupungin verkkosivuilta. (HäSa)