Kanta-Häme

Kantakaupungissa eniten toimeentulotukiasiakkaita

Kaakkoisessa kantakaupungissa eli Katuman ja Äikäälän välisellä alueella nostetaan eniten toimeentulotukea. Siellä asuu tuhatta asukasta kohden 55,7 ruokakuntaa, jolla on voimassaoleva toimeentulotukipäätös. Alueella on myös kaupungin suurin työttömyysaste, 11,9 prosenttia.

Seuraavaksi eniten toimeentulotukea tarvitsevat keskustan sekä läntisen ja pohjoisen kantakaupungin asukkaat.

Liitoskunnissa toimeentulotukea nostetaan selvästi vähemmän kuin kantakaupungissa, vaikka etenkin Tuuloksessa ja Rengossa on melko korkea yli 11 prosentin työttömyysaste. Silti esimerkiksi Rengossa toimeentulotukea nostaa vain 19,2 ruokakuntaa tuhatta asukasta kohden.

Tiedot selviävät Hämeenlinnan kaupungin keskiviikkona julkistamasta tilastoalueiden vertailusta. Siihen on koottu monenlaista numerotietoa Hämeenlinnan eri kaupunginosista.

Keskustassa huonoin huoltosuhde

Vertailusta selviää, että kaakkoinen kantakaupunki johtaa myös Hämeenlinnan syntyvyys- ja lapsiperhetilastoja. Viime vuonna siellä syntyi 13,3 lasta tuhatta asukasta kohden. Lisäksi alueen asukkaista yli viidennes on alle 16-vuotiaita.

Lähes samoihin lukemiin pääsi läntinen kantakaupunki eli alue Vuorentakaa aina Loimalahteen saakka. Yli kymmenen lasta tuhatta asukasta kohden syntyi myös Kalvolassa, eteläisessä kantakaupungissa, Rengossa ja Hauholla.

Sen sijaan pienintä syntyvyys oli kaupungin keskustassa, jossa syntyi alle puolet kaakkkoisen kantakaupungin suhteellisesta lapsimäärästä. Alle 16-vuotiaiden lasten osuus keskustan asukkaista on vain 4,6 prosenttia, kun taas yli 75-vuotiaita on enemmän kuin viidesosa.

Lapsirikkaimmilla asuinalueilla vastaavasti myös kuollaan vähemmän kuin muualla. Kun kaakkoisessa ja läntisessä kantakaupungissa kuoli viime vuonna tuhatta asukasta kohden alle viisi ihmistä, keskustassa vastaava luku oli yli 15.

Kaakkoisessa, eteläisessä ja läntisessä kantakaupungissa väestöllinen huoltosuhde eli työikäisten ja lapsien ja eläkeläisten välinen suhde onkin selvästi parempi kuin maassa keskimäärin. Heikoiten tässä mielessä menee kaupungin keskustalla sekä entisillä liitoskunnilla.

Lastensuojelua eniten lännessä

Tilastovertailusta näkyy, ettei lastensuojelun asiakkuuksien määrä korreloi suoraan toimeentulotuki- tai syntyvyystilastojen kanssa.

Eniten lastensuojelun avohuollon asiakkaita on läntisessä kantakaupungissa, jossa asiakkaina on 9,8 prosenttia ikäluokasta. Seuraavaksi yleisimmin lastensuojelun tukitoimien piirissä ovat keskustan ja Tuuloksen lapsiperheet.

Vähiten lastensuojelun asiakkuuksia on puolestaan eteläisessä kantakaupungissa ja Kalvolassa, jossa alle viisi prosenttia ikäluokasta on palvelun piirissä.

Päiväkodit käytössä

Asuinalueiden varhaiskasvatuskeskuksista suurin käyttöaste oli vuonna 2011 Tuuloksessa, Kalvolassa ja Rengossa sekä kaakkoisessa kantakaupungissa.

Eniten tilaa päiväkodeissa oli tilaston mukaan eteläisessä kantakaupungissa, keskustassa ja Lammilla. (HäSa)

Päivän lehti

23.10.2020

Fingerpori

comic