fbpx
Kanta-Häme

Kanunkiin tulee uusi asuinalue

Hattulan Kanunkiin eli moottoritien ja Hattulantien kainaloon moottoritien länsipuolelle on kaavoitettu kokonaan uusi asuinalue.

Sen kaavaluonnos on parhaillaan nähtävillä kunnassa. Alueelle on kaavoitettu viisi rivitalotonttia ja 44 omakotitalotonttia. Aluetta halkoo uusi tieyhteys, joka katkeaa viheralueeseen. Näin ollen läpiajo Kettulantien ja Korpiniityntien välillä ei ole mahdollista.

Tarkoitus on myös siirtää Korpiniityntien linjausta Hattulantien puoleisessa päässä niin, että liittymä tulee nykyistä turvallisempaan paikkaan.

Uusi asuinalue sijaitsee osittain tärkeällä tai veden hankintaan soveltuvalla pohjavesialueella. Tämä tulee ottaa huomioon muun muassa öljysäiliöiden sijoittelussa. Maanalaiset öljysäiliöt eivät ole näillä alueilla sallittuja.

Alueelle kantautuu myös moottoritien ja Hattulantien liikenteen melua sekä Parolannummen ampumaradan melua. Kanungissa tehtiin kesällä tarkentavia melumittauksia, joiden mukaan liikenteen tai ampumaradan melu eivät estä rakentamista suunnitelluille alueille, sillä ohjearvot eivät ylity.

Liikennemäärien mahdolliseen kasvuun varaudutaan sillä, että kaavassa annetaan ohjeita rakennusten sijoitteluun ja suojaisten pihapiirien muodostamiseen. Moottoritietä lähinnä sijaitsevissa kortteleissa talousrakennukset suositellaan sijoitettavaksi tonttien tien puoleiseen reunaan, jotta ne suojaavat oleskelupihoja melulta.

Kaavoitettava alue on kaikkiaan noin 14 hehtaarin suuruinen. Kunta osti maat viime vuonna, ja kaavoitusaikataulu on ollut melko tiukka. HÄSA

Menot