Kanta-Häme

Kappolan hakkuissa heitettiin jäähyväiset sienille ja marjoille

Tapio Ristimäki suree Kappolan metsän muuttumista rytökasaksi.
Tapio Ristimäki asuu puolet ajasta Hämeenlinnassa, puolet Helsingissä. Kappolan Rantatien varressa oleva metsä on hänelle poikkeuksellisen tärkeä. Olen viihtynyt aina metsässä, Rantatien hoitokunnan puheenjohtaja sanoo.

Ei Tapio Ristimäki yllättynyt, kun hän huomasi virkistyskäytön ja esteettisten arvojen törmäävän metsätalouteen.

– Kuvittelimme, että edes tämä metsä saisi olla rauhassa, kun se on kerran kaupungin metsä. Olimme aivan väärässä, Ristimäki sanoo ja vilkaisee ympärilleen Kappolan Rantatiellä.

Rekka lastaa parhaillaan puiden runkoja kyytiinsä. Niiden alla ovat Ristimäen keltavahverot ja mustatorvisienet. Muutama kuivahtanut karvarousku sentään napottaa valtavien puuröykkiöiden kupeessa.

– Onneksi vaimo ehti käydä poimimassa enimmät sienet vielä vähän ennen hakkuiden alkua, Ristimäki sanoo.

14 hehtaarin metsä on aivan Linnagolfin kyljessä. Se on tarjonnut alueen asukkaille tervetulleen henkireiän, sillä metsän rauhaan on päässyt helposti pyörällä tai autolla.

– Enää tänne ei tarvitse tulla ainakaan kymmeneen vuoteen. Ei ennen kuin metsä on kasvanut entiselleen ja siihen menee aikaa. Siivoaisivat edes tämän ryteikön pois maastosta, Ristimäki harmittelee.

Hämeenlinnan kaupungilla on metsiä lähes 5 900 hehtaaria. Varsinkin virkistysalueita ja taajamien lähimetsiä hoidetaan jatkuvan kasvatuksen menetelmin eli avohakkuiden sijaan metsiä harvennetaan koko ajan. Tilanne kuitenkin muuttuu, jos puut ovat sairaita ja yli satavuotiaita.

Kaupungin metsätalousinsinööri Ville-Veikko Heinilä sanoo, että metsien hoitoon vaikuttaa ennen kaikkea puuston ikä ja kunto. Yleensä kyse on liian tiheässä kasvavien puiden harventamisesta.

– Kaupungin hakkuutuottotavoite on 600 000 euroa vuodessa. Kasvusta hakataan noin 60 prosenttia, luonnonhoitopäällikkö Mika Rantonen sanoo.

Metsän hakkuista tavoiteltiin vielä viime vuonna Hämeenlinnassa jopa 1,5 miljoonaa euroa. Tavoitteeseen oli työlästä yltää ja myös jatkuvan kasvatuksen metsiä uhkasivat avohakkuut.

Heinilä ja Rantonen sanovat, että talousmetsiä uudistetaan, kun puut ovat 65–80-vuotiaita. Taajamametsissä uudistusikää viivytetään usein yli sataan vuoteen, sillä taajamissa puilla on erityinen esteettinen arvo maisemassa.

– Hakkuista tulee asukkailta palautetta etenkin silloin, kun ne muuttavat maiseman. Ihmiset suhtautuvat metsien hoitoon myönteisesti ja asukkaat ovat usein itse ehdottaneetkin sitä. Kielteistä palautetta tulee yleensä silloin, kun hakkuutähteitä ei kuljeteta pois. Tähän meillä ei ole aina resursseja, Rantonen sanoo.

Päätöksen metsän hoitamisen toimenpiteistä tekevät ammattilaiset. Tulevat työt laitetaan puolivuosittain työohjelmaan, joka löytyy kaupungin omilta sivuilta. Uutta työohjelmaa päivitetään juuri nyt.

– Hakkuista suurin osa tehdään talvella, mutta maapohjat Hämeenlinnassa ovat kangasmaita, jolloin korjuu onnistuu myös sulan maan aikana, vs luonnonhoitopäällikkö Mika Rantonen sanoo.

Miten kuuma ja kuiva kesä on vaikuttanut metsiin?

– Metsä voi hyvin, mutta lämpö on saanut puut kasvamaan normaalia enemmän. Kuivuus on purrut pieniin taimiin, ei isoihin puihin, Heinilä kertoo. HÄSA

Metsät kuuluvat maisemaan

Kaupunki omistaa noin 5 900 hehtaaria metsää, josta noin 1 500 hehtaaria on muissa kunnissa.

Pinta-ala vaihtelee, koska uusia alueita ostetaan ja osia aikaisemmista kaavoitetaan vaikka rakennusmaaksi.

Kaupungin metsät jakautuvat puistometsiin, luonnonsuojelualueisiin ja talousmetsiin.

Puistometsissä uudistamista viivytetään pidemmälle iän suhteen.

Talousmetsissä uudistusikä vaihtelee Hämeenlinnan seudulla 65–80-vuotiaisiin metsiin.

Taajamametsissä puut voivat olla yli satavuotiaita.

Kaupungin hoitotöitä voi seurata Hämeenlinnan verkkosivuilla olevassa työohjelmassa.

Asemakaavoitettujen alueiden metsänhoidossa korostuvat ulkoilu- ja virkistyskäyttö sekä metsien maisemalliset arvot.