Kanta-Häme

Karanojalle suunniteltu kestopuun polttolaitoshanke kaatunut

Lämpölaitoshanke kaatui Elenia Lämmön aikatauluun.
Tuuloksessa sijaitsevassa Demolitessa käsitellään, varastoidaan ja murskataan noin 90 prosenttia Suomen kyllästetystä puusta.

Kyllästetyn puun polttamiseen Hämeenlinnan Karanojalle suunniteltu lämpölaitos ei toteudu.

Asian vahvistaa Kestopuuteollisuus ry:n toiminnanjohtaja ja Tuuloksessa toimivan kyllästetyn puun murskaamisesta vastaavan Demolite oy:n toimitusjohtaja Tommi Tähkälä.

– Käytännössä hankkeesta on luovuttu. Lämmönkäyttäjä Elenia päätyi muihin ratkaisuihin. Meidän hankkeemme ei olisi välttämättä ehtinyt Elenian tarpeisiin. Kaikkine lupaprosesseineen ja valituslupineen hanke olisi venynyt, emmekä voineet sitoutua tiettyyn päivämäärään laitoshankinnassa.

Elenia Lämpö päätti tämän sijaan investoida merkittävällä summalla vain Vanajan voimalaitoksen uuteen kattilaan. Sen kustannukset ovat noin 30 miljoonaa euroa.

Lue myös: Elenia investoi 30 miljoonaa euroa Hämeenlinnan kaukolämpöön – Vanajan voimalaitokseen uusi biokattila

 

Lämpölaitosta suunnittelivat yhdessä Kestopuuteollisuus ry, Elenia Lämpö oy ja Kiertokapula oy.

Alkuperäinen tavoite vuonna 2017 oli, että laitos olisi ollut toiminnassa jo vuonna 2019. Suunnitelmia jouduttiin kuitenkin muuttamaan niin, että laitos olisi ollut valmis aikaisintaan 2020–2021.

Lämpölaitos olisi polttanut Tuuloksessa toimivan Demoliten murskaaman kestopuun, jota tänä vuonna viedään Saksaan poltettavaksi yli 35 000 tonnia. Demolite käsittelee, varastoi ja murskaa noin 90 prosenttia Suomen käytöstä poistetusta kyllästetystä puusta.

 

Uudessa polttolaitoksessa olisi voitu hävittää noin 40 000 tonnia puuta vuodessa.

Hinnaksi arvioitiin vuonna 2017 noin 14 miljoonaa euroa. Tavoitteena oli, että laitos tuottaisi noin viidenneksen Hämeenlinnan kaukolämmöstä.

– Totta kai hankkeen kaatuminen on meille pettymys. Kotimaista polttokapasiteettia kyllästetylle puulle ei tällä hetkellä ole, ja sille asialle on tehtävä jotain. Aktiivisesti etsimme sopivia hankkeita. Alalla olisi edellytykset investoida tällaiseen polttolaitokseen, Tommi Tähkälä näkee.

 

Karanojalle suunnitellun kestopuunpolttolaitoksen päästöt ovat huolettaneet hämeenlinnalaisia.

Hanketta vastustava adressi keräsi 340 allekirjoitusta läheisen Miemalan asukkailta. Hämeen ely-keskus sai myös suunnitellun lämpölaitoksen ympäristövaikutusten arvioinnista (YVA) kuusi kuntalaismielipidettä.

Lämpölaitos olisi myös hävittänyt luonnontilaisen lähteen Karanojalta. Hämeenlinnan kaupunginhallitus päätti helmikuussa 2018 puoltaa lähteen hävittämistä lämpölaitoksen tieltä.

 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto puolestaan on hylännyt Hämeen ely-keskuksen hakemuksen Demolite oy:n kestopuun kierrätysterminaalin toiminnalle 28.8.2009 myönnetyn ympäristöluvan muuttamisesta.

Ely-keskus vaati luvan muuttamista niin, että kyllästetyn puun murskaus olisi pitänyt tehdä ulkotilojen sijaan sisätiloissa, jotta haitta-aineita ei pääsisi ympäristöön. Elyn mukaan joistain tarkkailukaivoista olisi mitattu pohjaveden ympäristönormit ylittäviä arseeni- ja kuparipitoisuuksia.

– Toimitimme uutta mittausdataa ympäristöstä eli mitään pilaantumista ei ole tapahtunut. Avin päätös mahdollistaa meille toiminnan jatkumisen entisellään, Tommi Tähkälä kertoo.

Demoliten mukaan toiminnan siirtäminen sisätiloihin olisi lisännyt edestakaista ajoa ja siten polttoaineen kulutusta sekä pakokaasu- ja pölypäästöjä. Pöly olisi lisännyt laiterikkojen ja tulipalon riskiä. Myös toiminnan kustannukset olisivat nousseet. HÄSA

Päivän lehti

11.8.2020