Kanta-Häme

Kärhämöinti terveysrahoista jatkuu

Terveyspalvelujen talouden sopeuttamisohjelmasta on edelleen epäselvyyttä.

Kaupunginhallitus hyväksyi alkuviikosta ohjelman siten, että sen kokonaistavoite eli 200 000 euron säästö on sitova. Sen sijaan muuten ohjelma on ohjeellinen.

Terveyspalvelut-liikelaitoksen johtokunta päätti seuraavana päivänä, että säästö kohdennetaan tilaajan tahdon mukaisesti sairaalan hoitajapanokseen.

Johtokunnan jäsen Kari Aavasto (sd.) jätti päätökseen eriävän mielipiteen. Hän hämmästelee, miksi tällainen päätös tehtiin, kun on muitakin säästömahdollisuuksia.

Pallottelun taustalla on se, että terveyspalvelujen tilaaja ja tuottaja ovat olleet eri mieltä siitä, millaisella resurssilla perusterveydenhuollon palveluita tuotetaan.

Kahdenlaiset luvut

Niin budjetin luvuista kuin Vanajaveden sairaalan hoitajamitoituksestakin on ollut kahdenlaiset versiot.

Terveyspalvelujen tilaaja eli terveyden ja toimeentulon edistämisen lautakunta ja tilaajaylilääkäri Markku Nurmikari ovat laskeneet, että 200 000 säästö syntyy vähentämällä Vanajaveden sairaalan hoitajien määrää viidellä.

Tämä onnistuisi luonnollisen poistuman kautta. Tilaajan laskelmien mukaan se ei veisi henkilöstömitoitusta alle suositusten.

Tuottajan eli terveyskeskusliikelaitoksen toimitusjohtaja Risto Mäkisen mukaan varsinkin arkimitoitukset ovat jo tällä hetkellä alle sovitun.

Vaihtoehto tarjolla

Johtokunnan jäsen Kari Aavasto on esittänyt toisenlaista ratkaisua.

– Esitin, että Vanajaveden sairaalan vuotuisesta hoitajamiehityksestä vähennetään vain 2 henkilöä.

Kustannusvaikutus on 40 000 euroa/henkilöstövuosi eli yhteensä 80 000 euroa.

Terveyspalveluissa on varattu 1,6 miljoonaa euroa erilliskorvauksiin.  Ne liittyvät pääosin ylitöihin sekä ilta- ja viikonlopputöistä aiheutuviin korvauksiin.

 – Esitykseni toinen kohta liittyy tähän. Vuoden 2014 käyttösuunnitelmassa vähennetään palkkakuluista ja sen kohdasta erilliskorvaukset 120 000 euroa.

Käytännössä tämä summa säästetään siten, että rajataan ohjeistuksin lääkärien erilliskorvauksiin oikeuttavia töitä. 

– Näin säästöt ovat yhteensä 200 000, joka vastaa kaupunginhallituksen ohjeellisena hyväksymää Vanajaveden sairaalaan kohdennettua säästösummaa.

Uusi esitys tulossa

Eriävän mielipiteen jättänyt Aavasto hämmästelee, ettei tämä esitys käynyt johtokunnalle.

– Kaupunginhallitushan antoi mahdollisuuden etsiä uusia säästötoimia. Sen sijaan nyt on uhkana, että potilaiden hoito heikkenee ja hoitajamitoitus laskee alle STM:n suosituksen.

Lisäksi siirtoviiveitä saattaa taas kertyä, kun keskussairaalasta ei voida siirtää potilaita Vanajaveden sairaalaan.

Johtokunnan seuraavassa kokouksessa Aavasto aikoo tehdä uuden esityksen. Hoitohenkilökunnan erilliskorvauksista voitaisiin säätää 160 00 euroa.

Lisäksi eläkkeelle jäävän ICT-tukihenkilön tehtävä voidaan jättää täyttämättä, josta säästyy 40 000.

– Tällöin vaadittu säästö on koossa, eikä hoitajia ole tarvinnut vähentää. (HäSa)