Kanta-Häme

Kartelleista sataa jättituomioita

Kartellirangaistuksista on syntynyt melko tarkka oikeuskäytäntö Suomeen. Kartelleihin osallistuneille yrityksille langetetaan jopa kymmenien miljoonien eurojen seuraamusmaksuja.

– On selvinnyt, miten tuomioistuimet näkevät asian. Se on maan koko taloudelle ja yritysten asiakkaille hyvä asia, Kilpailu- ja kuluttajaviraston KKV:n tutkimuspäällikkö Antti Norkela sanoo.

Markkinaoikeus ja korkein hallinto-oikeus ovat pääsääntöisesti hyväksyneet Kilpailu- ja kuluttajaviraston esitykset asvaltti- ja puukartellien jättimäisistä seuraamusmaksuista. Markkinaoikeus oli niin ikään täysin samaa mieltä viraston kanssa siitä, että Valio ansaitsee 70 miljoonan euron seuraamusmaksun määräävän markkina-aseman väärinkäytöstä.

Nyt Kilpailu- ja kuluttajavirasto esittää Eltelille 35 miljoonan euron seuraamusmaksua voimalinjojen suunnittelu- ja rakentamiskartellista. Seuraamusmaksusta päättää markkinaoikeus.

– Eipä juuri Suomessa enää puolustella kartelleja. Tuntuu olevan selvää, että kartelleissa ollaan kielletyllä alueella, Norkela toteaa.

Laki kilpailurajoituksista kielsi kartellit jo vuonna 1988, jolloin perustettiin myös Kilpailuvirasto. Lähtökohtainen kilpailijoiden sopimuskielto ja seuraamusmaksut tulivat lakiin vuonna 1992. Tutkimuspäällikkö Norkela kiistää käsityksen, että kartelleja ja korkeita seuraamusmaksuja olisi ryhdytty määräämään vasta viime vuosina.

– Tämä on pitkä jatkumo. Lainvoimainen päätös asvalttikartellista tuli vuonna 2009, mutta kartellin tutkinta aloitettiin jo vuonna 2002.

Ilmiantaja voi…välttää maksun

Eltelin ja Empowerin voimajohtokartelli paljastui, kun Empower ilmiantoi sen. Armahdusperiaate eli se, että kartellin ilmiantaja voidaan vapauttaa seuraamusmaksuista, tuli lainsäädäntöön vuonna 2004. UPM sai jo vapautuksen puukartellin seuraamusmaksuista, kun se ryhtyi ilmiantajaksi.

– Tuntuu siltä, että tietoisuus armahdusperiaatteesta on kasvanut viiveellä, Norkela sanoo.

Valion 70 miljoonan euron maksu on ennätyksellinen suuri yhdelle yritykselle määrätty seuraamusmaksu. Valion liikevaihto on noin 2 miljardia euroa, mutta perusmaitojen liikevaihto on vain 130-160 miljoonaa euroa.

Valion maksussa ei ole kyse kielletystä hintayhteistyöstä vaan saalistushinnoittelusta. KKV:n ja markkinaoikeuden mielestä Valio alensi maitonsa myyntihinnan sen omia kustannuksia alhaisemmaksi. Tarkoituksena oli kilpailijoiden syrjäyttäminen markkinoilta. Hinnat olisi nostettu, kun tavoite olisi saavutettu.

Valion ankaraa rangaistusta on myös ihmetelty. Seuraamusmaksun lisäksi Valio tuomittiin maksamaan Arlan oikeudenkäyntikulut. Arla on ilmoittanut nostavansa myös kanteen sille syntyneiden muiden vahinkojen korvaamisesta.

– Määräävään markkina-asemaan liittyy paljon enemmän määrittelykysymyksiä kuin kartelliin.

– Ainakin näyttää siltä, että määräävän markkina-aseman väärinkäytöstä syntyy paljon enemmän polemiikkia kuin kartellipäätöksistä, Norkela arvioi. (HäSa)