Kanta-Häme

Käsittelylaitos seuloo voimalakuonasta käyttömaata

Ekokemin jätevoimaloissa poltettavasta yhdyskuntajätteestä pystytään polton jälkeen erottelemaan hyötykäyttöön eri metallit Ekokem-Palvelun Kuulojan käsittelykeskuksessa.

Erottelulaitteiston avulla kuonan seasta seulotaan niinkin pienet metallit kuin jogurttipurkin ohuet kannet, kertoo ryhmäpäällikkö Mikko Saarinen Ekokem-Palvelusta.

Polton jälkeinen lajittelu on tehostumassa, kun Ekokem-Palvelun käsittelykeskus on laajenemassa.

– Alueen laajentaminen ja rakentaminen jatkuu vielä usean vuoden ajan noin 1– 2 miljoonan euron vuositahdilla, sanoo johtaja Ville Yrjänä Ekokem-Palvelusta.

Käsittelykeskuksen tavoitteena on tehostaa hyötyjätteiden talteenottoa sekä ennen polttoa että sen jälkeen. Keskukselle on parhaillaan haettavana ympäristölupa 21 hehtaarille. Lupaa haetaan paitsi käsittelyä, myös saapuvan teollisuus- ja yhdyskuntajätteen esilajittelua varten.

Kuonavuoret halleihin

Ekokemin laitosalueella Hausjärven puolella toimiva käsittelykeskus on parhaillaan siirtämässä jätevoimaloiden arinakuonan sekä epäorgaanisten teollisuuslietteiden käsittelyn hallitiloihin. Alueelle on valmistunut kaksi 2 500 neliön ja yksi 1 500 neliömetrin suuruista hallia.

– Kuonan käsittely helpottuu, kun se pysyy kuivana. Kuivaa kuonaa voidaan seuloa myös pakkasella. Lisäksi metallien ruostuminen vähenee, kertoo johtaja Ville Yrjänä Ekokem-Palvelusta.

Jätevoimaloissa vuosittain poltettavasta 300 000 tonnin yhdyskunta- ja teollisuusjätteestä syntyvä kuona seulotaan, jolloin laitoksen tarpeisiin räätälöidyllä laitteistolla pystytään erottelemaan eri metallit hyötykäyttöön.

Kaatopaikkajäte vähenemässä

– Kaksi jätevoimalaa ja käsittelylaitos vähentävät merkittävästi kaatopaikalle vietävän jätteen määrää. 300 000 tonnista 200 000 olisi aiemmin mennyt kaatopaikalle, Ville Yrjänä toteaa.

Puhdistettu kuona pystytään käyttämään Ekokem-Palvelun eri rakennuskohteissa esimerkiksi käytöstä poistettavien kaatopaikkojen peittoaineeksi. Osa kuonasta käytetään käsittelykeskuksen alueen laajennustöissä.

– Jätevoimalan tuhka toimitetaan Porin toimipisteeseemme käsiteltäväksi ja loppusijoitettavaksi, toteaa ryhmäpäällikkö Mikko Saarinen.

Hausjärven käsittelykeskus on perustamisestaan 2000-luvun alkupuolelta lähtien ottanut vastaan pilaantuneita maita puhdistettavaksi ja loppusijoitettavaksi. Käsittely jatkuu edelleen.

Laitoksella käsitellään myös teollisuudessa syntynyttä tuhkaa, jota käytetään sideaineena lietteiden ja maa-ainesten stabiloinnissa kiinteiksi.

– Pitkän tähtäimen suunnitelmissa on kehittää jätteiden lajittelujärjestelmä, jolla pystytään erottelemaan eri muovit omiksi jakeikseen. Toinen merkittävä tavoite on lisätä käsittelykeskuksen vesien sisäistä kierrätystä ja vähentää vesijohtoveden käyttöä, Ville Yrjänä kertoo. (HäSa)

Päivän lehti

26.10.2020

Fingerpori

comic