Kanta-Häme

Kasvusopimus syntyi yli kuntarajojen

Seudun kunnat aikovat pysyä osana Helsingin ja Tampereen välistä kasvukäytävää.

Siitä on löytynyt seudullinen yksimielisyys kevään kuluessa säännöllisissä tapaamisissa, joihin ovat osallistuneet Hattulan, Hämeenlinnan ja Janakkalan valtuustojen puheenjohtajat, hallitusten puheenjohtajat ja kuntien ylin viranhaltijajohto.

Maanantaina jokaisen kolmen kunnan kunnanhallitus teki tekstiltään yhteneväisen päätöksen lähteä mukaan seudulliseen maankäytön rakennemallityöhön.

-Tämä on iso askel seudun yhteiselle tekemiselle. Yhteinen maankäytön tarkastelu on pohjana kaikelle järkevälle yhteiselle suunnittelulle ja toiminnalle, Hämeenlinnan kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Sari Rautio painottaa. Hänen mukaansa tähän on nyt HHT-akselin etenemisen myötä vahva yhteinen tahtotila kaikissa kolmessa seudun kunnassa.

Jo helmikuussa Hämeenlinnan seudun kunnat tekivät yhdessä työ- ja elinkeinoministeriöön oman kasvusopimushakemuksensa.

Hämeenlinnan seudun kasvusopimus tukeutuu vahvasti alueen sijaintiin Helsinki-Hämeenlinna-Tampere -akselilla. Seudullisten tapaamisten ja seudullisen yhteistyön tarve on korostunut kasvusopimusvalmistelun edetessä.

Muut seudut edellä

Maanantaisella yhteisellä päätöksellä aloitetaan työ, jolla pyritään kasvun suuntaamiseen HHT-akselille ja yhdyskuntarakenteen eheyttämiseen.

Maankäyttöä, asumista ja liikennettä pyritään sovittamaan yhteen ylikunnallisesti aikaisempaa paremmin. Vastaavaa työtä on tehty jo monilla muilla HHT-akselin seuduilla.

Kanta-Hämeessä on viimeksi tehty seudullisia maakäytön rakennemalleja vuonna 2008. Silloin niistä ei tullut yhteismitallisia.

Myöhemmin niitä on pyritty sovittamaan yhteen vaihemaakuntakaavalla. (HäSa)

Päivän lehti

26.10.2020

Fingerpori

comic