fbpx
Kanta-Häme

Kate on kaupungille keskustan laajennus

Hämeenlinnan kaupungille ei käytännössä synny kuluja moottoritien katteen rakentamisesta. Apulaiskaupunginjohtaja Juha Isosuo sanoo, että yhdyskuntateknisistä töistä kaupungille olisi joka tapauksessa syntynyt enemminkin tai myöhemmin vastaavat menot.

– Kate rakennetaan julkisena hankkeena, mutta kaupunki saa NCC:ltä tonteista rakennuskustannukset lisättynä 600000 eurolla, Isosuo sanoo.

Käytännössä NCC siis vastaa varsinaisen katteen kustannuksista. Hämeenlinnan kontolle tulevat kulut moottoritien uusien siltojen rakentamisesta, Kaivokadun ja Eureninkadun katujärjestelyistä sekä vesihuoltotyöt. Yhtä kyytiä katteen kanssa rakennetaan myös Paasikiventieltä moottoritielle uusi liittymä. Ely-keskus avustaa 0,2 miljoonalla eurolla sen rakentamista.

– Moottoritien sillat ovat 40 vuotta vanhat. Kaupungin olisi joka tapauksessa pitänyt peruskorjata tai rakentaa ne uudelleen lähivuosina, Isosuo arvioi.

Isosuo kertoo, että Kaivokadulle ja Eureninkadulle ei ole tehty mitään kymmeneen vuoteen, koska on odotettu päätöksiä katteesta. Vesihuoltotöitä tehdään aina, kun muutenkin rakennetaan.

Tärkein tavoite on… yhdyskuntarakenne

– Moottoritien kattamisen ei pitänytkään olla kiinteistöbisnes kaupungille, vaan hyödyt kertyvät muuta kautta. Tavoitteet ovat toisenlaiset. Rakennusoikeuden hinnoittelu on kuitenkin varmistettu kahdella ulkopuolisella arviolla, jotta asiasta ei olisi mitään epäselvyyttä.

Isosuon mukaan tavoitteet liittyvät yhdyskuntarakenteeseen, kaupunkikuvaan ja elinkeinopolitiikkaan. Yhdyskuntarakenteelliset tavoitteet ovat näistä tärkeimpiä.

– Kaupungin näkökulmasta kyse ei ole moottoritien kattamisesta vaan keskustan laajentamisesta. Keskusta laajentuu Kaurialaan päin, kun kate valmistuu.

Katteen päälle rakennetaan 27800 neliön kauppakeskus, johon tulee noin 60 erilaista myymälää. Alueelle rakennetaan myös asuinkerrostaloja 17690 kerrosneliötä. Isosuo korostaa, että kauppakeskus tarjoaa kauppapaikkoja, joita ei ole mahdollista osoittaa kaupalle muualta Hämeenlinnasta.

– On laskettu, että kauppakeskukseen tulee yli 500 työpaikkaa. Osa työpaikoista siirtyy muualta, mutta osa on uusia.

Isosuo muistuttaa, että osa vanhoista kauppapaikoista ei vastaa nykyajan tarpeita. Useat niiden työpaikoista olisivat siten uhattuina, ellei niille saataisi uutta paikkaa.

Jo 33,4 miljoonan euron katteen rakentaminen työllistää paljon ja tuo siten myös verotuloja Hämeenlinnaan. Koko hanke rakennuksineen maksaa 170 miljoonaa euroa. Isosuo arvioi, että Hämeenlinnassa rakennusalan työllisyystilanne on tällä hetkellä hyvä.

– Vaikka työmaalla on paljon erikoistyöntekijöitä muualta, se vaikuttaa työllisyyteen myös täällä. Lisäksi esimerkiksi Lujabetoni toimittaa Hämeenlinnasta betonielementit katteelle.

Kiinteistövero… maksaa hoidon

Hämeenlinnan vastuulle jää moottoritien katteen hoito. Kaupunki on saanut arvion, että varsinaiset hoitokulut ovat 150000 euroa vuodessa. Korvausinvestoinnit maksavat lisäksi noin 160000 euroa vuodessa. Tunneliin asennetaan muun muassa valot ja liikenteenohjausjärjestelmiä, joista kaupunki vastaa.

– Kaupunki saa kuitenkin jo pelkästä kauppakeskuksesta kiinteistöveroa yli 300000 euroa vuodessa, Isosuo vertaa katteen hoitomenoja tuloihin. (HäSa)

 

Hinta nousi pari miljoonaa

 
Moottoritien katteen arvioitu hinta on noussut viime talvesta runsaalla 2 miljoonalla eurolla. Osa näistä kuluista tulee NCC:lle ja osa Hämeenlinnan kaupungille.
 
Kustannusten nousu perustuu sopimuksiin, joiden mukaan yllättävät lisätyöt maksaa urakan tilaaja. YIT:n hyväksytty urakkatarjous katteesta oli runsaat 29,3 miljoonaa euroa. Nyt arvioidaan katteen maksavan kaikkiaan yli 33,6 miljoonaa euroa. Osa muista kuluista oli ennakoitavissa, sillä esimerkiksi kaupungin valvontakulut eivät sisältyneet kateurakkaan.
 
– Lisäkustannuksista neuvotellaan koko ajan. On myös mahdollista, että eräiden osien hintaa voidaan alentaa, apulaiskaupunginjohtaja Juha Isosuo kertoo.
 
Hämeenlinnan kaupungin puolesta rakentamista valvoo projektipäällikkö Markku Ahonen. Hän korostaa, että kustannusten liikkuminen on tavanomaista näin suuressa hankkeessa.
 
– Tunnelista ja kaduista monet asiat ovat vielä auki, mikä on suurissa hankkeissa normaalia. Kustannusarvio elää suuntaan jos toiseen, Ahonen sanoo.
 
Hämeenlinnan kustannuksista suurin on siltojen rakentaminen. Kaupungille suurin yksittäinen lisälasku on kuitenkin tullut Kaivokadusta.
 
– Kaivokadun katutyöt kallistuivat, koska Kaivokadun alta oli vaihdettava pois turpeet.  Se tulee maksamaan noin 700000 euroa ylimääräistä.
 

Menot