Kanta-Häme

Katja Pesonen ehdolla Janakkalan vt. kunnanjohtajaksi

Janakkala tarvitsee pikaisesti väliaikaisen kunnanjohtajan ja mahdollisimman pian myös uuden vakinaisen kunnanjohtajan sen jälkeen, kun Anna-Mari Ahonen päätti viime viikolla irtisanoutua virastaan.

Maanantaina kokoontunut kunnanhallitus päätti ensinnäkin myöntää eron Ahoselle. Lisäksi se päätti esittää, että valtuusto valitsisi vt. kunnanjohtajaksi Katja Pesosen, joka tällä hetkellä työskentelee kunnassa vs. talousjohtajana.

Tarkoitus on, että Pesonen johtaisi kuntaa siihen saakka, kunnes uusi viranhaltija aloittaa työnsä.

Hakuaika päättyy syyskuun lopussa

Niin ikään kunnanhallitus päätti julistaa kunnanjohtajan viran haettavaksi. Hakemusten tulee olla perillä kunnassa viimeistään 30. syyskuuta.

Kunnanjohtajalla tulee olla ylempi korkeakoulututkinto sekä hyvä perehtyneisyys julkiseen hallintoon ja kokemusta johtamistehtävistä.

Kunnanhallitus odottaa lisäksi, että kunnanjohtaja olisi innostava, hänellä olisi vahvaa kuntatalouden osaamista, hyvät verkostoitumis- ja ihmissuhdetaidot sekä päämäärätietoinen ote kunnan kehittämisessä.

Eduksi olisi, mikäli hakijalla olisi lisäksi elinkeinoelämän tuntemusta, esiintymiskykyä ja kielitaitoa.

Vielä ei ole tietoa siitä, missä aikataulussa kunnanjohtajan valinta etenee syyskuun jälkeen.

Sijaisesta päätös ensi viikolla

Sen sijaan kunnanjohtajan sijaisen valinta menee valtuuston päätettäväksi jo ensi maanantaina.

– Teknisesti asia menee niin, että kokouksen alussa esitetään, että tämä asia otetaan käsiteltäväksi ylimääräisenä asiana, selvittää hallintojohtaja Matti Korkala.

Janakkalaa on johdettu viransijaisen voimin huhtikuun alusta lähtien, sillä Anna-Mari Ahonen jäi silloin muutaman kuukauden virkavapaalle vetääkseen Helsinki-Hämeenlinna-Tampere-akselin kehittämishanketta. Viransijaisena on toiminut eläkkeellä oleva kunnanjohtaja Pekka Harju.

Ahonen haki virkavapaudelleen kahden vuoden jatkoaikaa, mutta viime viikon maanantaina kokoontunut kunnanhallitus ei sitä hänelle myöntänyt. Ahonen ilmoitti seuraavana päivänä, että hän irtisanoutuu virastaan ja siirtyy HHT-hankkeen vetäjäksi.

Pekka Harju puolestaan on ilmoittanut, ettei ole valmis jatkamaan viransijaisena enää kesän jälkeen. (HäSa)

 

 

 

 

Päivän lehti

27.5.2020