Kanta-Häme

Katoaako Ahveniston vesitorni maisemasta?

Ahveniston vesitornin olemassaolo on vaakalaudalla. Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy on rakentanut uuden, nykyaikaisen varavoimalan. Tehokkaan voimalan myötä vesitorni jää tarpeettomaksi. Vesilaitos on vuokrannut kaupungilta vesitornia, joten vesitorni palautuu nyt kaupungin omistukseen.

Miksi varavoimala päätettiin rakentaa, HS-Veden toimitusjohtaja Timo Heinonen?

– Vesitornit ovat vanhentunutta teknologiaa. Ahveniston vesitorni kaipaisi remonttia ja perusparannuksia, joiden kustannukset kohoaisivat noin 100 000 euroon. Vesitornissa vesi on vain säilytyksessä, joten veden laatu olisi uhattuna saneeraustoimenpiteissä.

– Uutta varavoimalaa voimme hyödyntää monipuolisemmin muun muassa veden pumppaamiseen maasta ja valmistaa paremmanlaatuista vettä.

Linnan Tilapalveluiden toimitusjohtaja Raili Salminen, onko vesitornin kohtalosta tehty suunnitelmia?

– Emme ole vielä ehtineet edes miettiä vesitorniasiaa. Emme ole keskustelleet asiasta vesilaitoksen kanssa.

Mitä vaihtoehtoja vesitornin tulevaisuudelle on?

– Vesitornia käyttävät tähtitieteilijät ovat yksi mahdollisuus seuraaviksi vuokralaisiksi. Asiasta ei ole kuitenkaan vielä mitään suunnitelmia, eikä vuokraamisesta ole vielä edes keskusteltu heidän kanssaan. Muita mahdollisuuksia ovat tietysti tornin purkaminen tai sen kunnostaminen muuhun käyttöön.

Mitä vesitornin purkaminen vaatisi?

– Vesitornin purkaminen on pitkä prosessi, koska lupien hakeminen ja työn organisoiminen kestää pitkän aikaa. Vesitorni ei siis ole katomassa maisemasta ihan pian.

Voisiko vesitornia hyödyntää asuinkäyttöön?

– Jos vesitorni muunneltaisiin asuinkelpoiseksi, siinä pitäisi huomioida monta asiaa. Harjualueen maaperässä on usein radonia, joten alueen muokkaaminen asuinkelpoiseksi vaatisi paljon selvittämistä.

– Lisäksi alue, jolla vesitorni sijaitsee, on kaavoitettu puistoalueeksi. Tornin purkaminen tai muuttaminen asuintiloiksi vaatisi aluksi kaavamuutosta ja tontin lohkaisemista puistoalasta ennen kuin alueelle voitaisiin ylipäätään rakentaa mitään. (HäSa)