Kanta-Häme

Katseet Räyskälässä

Forssan vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta päätti laittaa vedenoton Lopen Räyskälästä jatkovalmisteluun. Tavoitteena siintää luvan hakeminen vedenottamon rakentamiseen ja käyttöönottoon Forssan seudun vesihuollon turvaamiseksi. Johtokunta kävi kokouksessaan läpi Lopen Räyskälän pohjavesitutkimuksia koepumppauksineen.

Räyskälän pohjavesistä nousisi pulmitta noin 1000 kuutiota vuorokaudessa hyvälaatuista pohjavettä Forssan tarpeisiin. Samasta varannosta on loppuraportin mukaan mahdollista saada 2000 kuutiota vuorokaudessa, mutta se edellyttäisi korvaavan veden järjestämistä Siltastenlammiin ja Parkuvaan pinnanlaskun välttämiseksi ja luonnontilan säilyttämiseksi.

– Tuhat kuutiota on jo iso määrä vettä. Ainoa mutta on se, että pohjavesi on niin kaukana, että joudumme sen tuhannen kuution takia rakentamaan parikymmentä kilometriä johtolinjaa. Siinä on mietinnän paikka, onko se investointi suhteessa saatavaan hyötyyn järkevä. Silloin, kun vesi loppuu, satakin kuutiota on toki tärkeätä, toteaa vesihuoltojohtaja Kimmo Paakkonen.

Lisäksi Tammelan Portaasta on saatavissa luonnollista pohjavettä vesihuoltoliikelaitoksen arvion mukaan tuhat kuutiota. Tätä Kellarimäen vedenottoa voidaan vielä tehostaa puolellatoistatuhannella kuutiolla tekopohjavettä. Tällöin koossa olisi Kellarimäen tekopohjavesilaitoksesta noin 2500 kuuton vuorokausimäärä. Näin Räyskälän ja Portaan yhteinen vesimäärä olisi hyvinkin 3500 kuutiota vuorokaudessa.

Johtolinjan ja vedenoton rakentaminen Portaan kautta Räyskälään olisi useiden miljoonien eurojen investointi.

Pohjois-Forssassa Valijärven alueella on tehty myös pohjavesiselvityksiä, jotka kaipaavat lisätutkimusta.

– Siellä on karkeasti arvioituna helposti saatavissa 400–800 kuutiota vuorokaudessa meidän jo olemassa olevaan verkkoon, Paakkonen sanoo. Vasta koepumppaus varmistaa, paljonko ja kuinka hyvää vettä on oikeasti saatavilla.

Forssan ongelmana on se, että kaupunki asukkaineen ja teollisuusyrityksineen elää yhden ainoan pohjavesivarannon eli Vieremänharjun varassa. Saastumisriskiä lisäävät valtateiden 2 ja 10 vaarallisten aineiden kuljetukset. (HäSa)