Kanta-Häme

Katu kiertää arvokkaan lehtokorven

Vuosia alkuperäisestä suunnitelmasta viivästyneet Siirinkadun jatkeen rakennustyöt alkavat ensi syksynä.

Kunnallistekniikan suunnittelija Marja Mänty kertoo, että katusuunnitelmat on hyväksytty ja kadunrakennustyö kuuluu tämän vuoden työohjelmaan siten, että noin 800 metrin mittainen katu on valmis ensi vuoden puolella. Kadun rakentaa Linnan Infra.

Uusi katu on jatkoa vuonna 2008 Siiri I:n laitaan kesken jääneelle Siirinkadulle.

Viime marraskuussa lainvoiman saaneen kaavamuutoksen mukaan Siirinkadun jatkeen alkupää on käännetty jyrkästi pohjoiseen. Katu kiertää – ainakin pääosin – uhanalaisen lehtokorven, jonka takia hallinto-oikeus kumosi Siiri II:n alkuperäisen asemakaavan. Kaavasta valitti Hämeenlinnan seudun luonnonsuojeluyhdistys.

Uudesta kaavasta ei tehty muistutuksia. Mielipiteitä jätettiin määräaikaan mennessä kaksi. Niiden mukaan katu pilaa luonnontilaisen maiseman. Mielipiteissä muistutetaan, että lähellä suunniteltua katua on kaksi luonnontilaista lähdettä.

Katu käännetään metsän läpi pohjoiseen ja samalla jyrkkään alamäkeen. Korkeuseroa on lyhyellä matkalla jopa noin kahdeksan metriä.

– Kadun kääntö vaati geoteknistä suunnittelua. Alkuperäisessä kaavassa katu ei kulkenut yhtä jyrkästä kohdasta, mutta esteeksi nousivat luontoarvot.

Marja Mänty kertoo, että Siirinkadun jatkeen alkupäätä joudutaan pengertämään. Kadusta tulee saman levyinen kuin Siirinkatu muutenkin on (7 m), ja pengerrykseen rakennetaan luiskat.

– Ne näyttävät kyllä tulevaisuudessa kauniilta, mutta eivät välttämättä aivan heti.

Pääosan Siirinkadun jatkeesta tulee tasaiselle pellolle.

Nykyisen Siirinkadun molemmin puolin ovat kevyen liikenteen väylät, mutta jatkeelle sellainen tulee vain kadun eteläpuolelle, jonne tulee pääosa asuinrakentamisesta.

Siirin II-alueelle Siirinkadun ja Siirintaustantien risteykseen tulee kiertoliittymä. Kaikista väylistä tulee asvalttipintaisia.

Siirin II-alueelle on ehditty rakentaa Siirinkadun jatkeen viipyessä katuyhteys Siirintaustatietä 10-tielle Velssin liittymän kautta.

Siirinkatu palvelee sekä Siiri II:n että tulevan Siiri III:n asukkaiden liikennettä. Sen kautta voivat liikennöidä mahdollisesti myös bussit. Vaiheittain rakennettavasta Siiristä on tarkoitus muodostua yhteensä noin 3 000 asukkaan asuinalue.

Siirinkadun on tarkoitus suunnitelmien mukaan toimia myös 10-tien rinnakkaistienä, jonka kautta ohjataan myös alueen vanhan asutuksen liikennettä, jos 10-tien nykyisiä liittymiä suljetaan.

Kasvillisuuskartoituksen mukaan Siirin 5,8 hehtaarin laajuinen lehdon, lehtokorven ja lehtomaisen kankaan alue on poikkeuksellinen.

Siirin lehto on pääasiassa tuoretta lehtoa, jossa esiintyy mm. mustakonnanmarja, sinivuokko, keltavuokko, oravanmarja, käenkaali, imikkä, metsä- ja lehtokorte. Kosteimmissa kohdissa esiintyy lähteistä ja korpimaista saniaislehtoa, jonka lajistoon kuuluvat muiden muassa suokeltto ja korpialvejuuri.

Siirin alueelta on kaavoitustyön pohjaksi tehty lisäksi muun muassa liito-orava-, linnusto-, lepakko- ja viitasammakkoselvitykset. HÄSA

Päivän lehti

29.11.2020

Fingerpori

comic