Kanta-Häme

Kaupungin palikat uuteen järjestykseen

Ensi huhtikuussa Hämeenlinnaan valitaan kahdeksan henkeä nykyistä pienempi valtuusto eli 51 valtuutettua. Näin käy, jos valtuusto parin viikon kuluttua hyväksyy esityksen kaupungin uudeksi organisaatioksi.

Valtuusto päättää samalla myös hienosäädöstä korkeimmassa virkamiesjohdossa. Nykyistä kaupunginjohtajakaksikkoa esitetään uuden organisaation johtoon.

– Ykköskaupunginjohtajan asema vahvistuu ja apulaiskaupunginjohtaja tulee kuntalain mukaisesti hänen alaisekseen, kaupunginhallituksen puheenjohtaja Sari Rautio (kok.) valottaa.

Muista yksityiskohdista ei vielä päätetä, vain päälinjoista.

– Kaupunginjohtajien pitää toimia työnantajan edustajina. Uudistus vaikuttaa koko organisaatioon ja henkilöstön kanssa on käytävä yt-neuvottelut. Siksi tämä päätetään jo nyt.

Keväällä valittaville valtuutetuille on tarjolla nykyistä enemmän tehtäviä, sillä kaupungin toimintatapa uudistuu radikaalisti. Aivan uutta on ohjelmatyö, joka ylittää organisaatio- ja toimialarajoja.

Esimerkiksi työllisyyttä parantamaan voidaan valtuutetuista ja varavaltuutetuista nimetä ohjelmatyöryhmä. Valtuusto asettaa sille tavoitteet, antaa resurssit ja valtaa sekä määräajan työlle.

Ohjelmatyötä voidaan tehdä eri teemoilla, kun valtuusto näkee sen tarpeelliseksi.

Monien moittimasta tilaaja-tuottajamallista luovutaan. Kaksijakoinen organisaatio virtaviivaistetaan. Kaupungin työntekijöitä ei uudistuksen vuoksi silti irtisanota.

Työtehtävät kuitenkin voivat muuttua. Erityisesti muutoksia tapahtuu johtopaikoilla. 33 johtajasta ja päälliköstä on jo tehty osaamiskartoitukset.

Tilaajajohtajien tilalle tulevat toimialajohtajat.

– He eivät ainakaan automaattisesti ole nykyisiä tilaajajohtajia.

Toimialoja on kolme kuten uusia lautakuntiakin.

– Tavoitteena on ollut selventää myös lautakuntien nimiä, jotta ihmiset ymmärtävät niiden toimialan.

Sosiaali- ja terveyslautakunnassa, sivistys- ja hyvinvointilautakunnassa ja kaupunkirakennelautakunnassa on kaikissa 11 jäsentä kuten kaupunginhallituksessakin.

– Oletimme, että sote-uudistuksesta olisi tässä vaiheessa tarkempi linjaus. Emme voi kuitenkaan enää odottaa sitä.

Seuraavan kerran organisaatiota tarkastellaan viimeistään 2019, jolloin sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät maakunnalle.

Monituottajamallista on tarkoitus pitää kiinni. Palveluja hankitaan myös yksityiseltä sektorilta vertailtavuuden vuoksi. Hankintaosaamista kaupungin organisaatiossa vahvistetaan.

Muutoksena nykyiseen maankäytön strateginen suunnittelu siirtyy kaupunginhallituksen vastuulle. Myös konsernirakennetta on tarkoitus yksinkertaistaa. Se voi merkitä fuusioita kaupungin yhtiöissä.

Uudistuksesta on Raution mukaan käyty tiukkaa, välillä kriittistäkin, mutta asiallista keskustelua.

– Sitä kovasti pohdittiin, heikkeneekö demokratia, kun luottamuspaikat vähenevät. Kuitenkin valtuutetuille on nyt ohjelmatyössä tarjolla merkittäviä vaikuttamisen paikkoja. Tosin se tarkoittaa myös paljon työtä.

Kinaa on ollut myös siitä, että kaupunginhallituksen puheenjohtaja voisi olla kokoaikainen. Esitys mahdollistaa sen. Tuolloin palkkio olisi puolet kaupunginjohtajan palkasta.

– Se on jo linjauksena monissa kaupungeissa. Samoin se, että kaikille puheenjohtajille maksetaan kokonaispalkkio, ei ansionmenetyksestä.

Lähivuosina kunnilla on tavallisten tehtävien lisäksi huomattava edunvalvontaurakka, kun uusi maakuntia rakennetaan.

– Kuntien työ ei vielä vähene päinvastoin. Lisäksi talouden tilanne on hiuksia nostattava niin meillä kuin muuallakin. Se todella haastaa päätöksenteon. HÄSA