Kanta-Häme

Kaupungin palvelut vaihtavat paikkaa

Yhä suurempi osa kaupungin toimialaan jäävistä palveluista keskittyy Hämeenlinnassa kaupungintalolle ja Kastelliin.

Maakuntauudistuksen myötä 1.1.2019 kaupungin toiminnoista siirtyy maakunnalle iso osa eli sosiaali- ja terveyspalvelut.

Ennen sitä Hämeenlinna jo järjestelee palveluitaan niin, että kuntaan jäävät palvelut ja hallinto toimisivat yhdessä.

Maakunnan tulevia palveluita siirretään jo nyt mahdollisuuksien mukaan ulkopuolisiin tiloihin tai kaupungin omistuksessa oleviin erillisiin rakennuksiin.

Näin kaupungintalosta muodostuu Uuden Hämeenlinnan palveluiden ja hallinnon selkeä kokonaisuus.

Ensimmäiset tämän linjauksen pohjalta tehtävät muutokset tapahtuvat kesällä 2017, kun Kastellissa olevia palveluita, mm. ikäihmisten asiakasohjausyksikkö, lastensuojelu sekä osa psykososiaalisen tuen palveluista siirtyvät Talaskujalle ns. Mehiläisen taloon.

Kaupungintalolle puolestaan siirtyy uuden kaupunkirakennetoimialan hallinnon työntekijöitä.

Osa Kastellin tiloista jätetään tässä vaiheessa tyhjäksi. Tiloissa on havaittu todennäköisesti sisäilmasta johtuvaa henkilökunnan oireilua, joiden syitä ei tutkimuksista huolimatta ole pystytty selvittämään.

Varsinainen sisäilmaongelma on havaittu ainoastaan Kastellin C-osan katolla sijaitsevassa entisessä terassisaunan tilassa, joka on ollut poissa käytöstä jo jonkin aikaa. Kastellin tiloja jätetään tyhjäksi, jotta kiinteistön tarkempi perinpohjainen tutkiminen on mahdollista.

Toisessa vaiheessa, kun kaupungintalon ja Kastellin tilat on saatu tutkituksi ja korjatuksi, Kastellissa vielä olevat maakuntaan siirtyvät palvelut siirretään pääosin pois.

Niiden tilalle siirtyvät mm. Uppsala-talolta kaupunkirakennetoimialan palvelut. Myöhemmin mietittäväksi jää, onko Kastellissa syytä tarjota kuntalaisille asiakaspalvelua myös maakunnan palveluista.

Maakunnalle siirtyvät palvelut kuitenkin sijoittuvat jatkossa pääosin Talaskujalle, Uppsala-taloon tai mahdollisesti johonkin muualle.

Kaupungintalosta ja Kastellista muodostuu Uuden Hämeenlinnan konsernipalveluiden, kaupunkirakennepalveluiden sekä sivistys- ja hyvinvointipalveluiden hallinnon kokonaisuus. HÄSA

Päivän lehti

19.9.2020

Fingerpori

comic