Kanta-Häme

Kaupunginhallitus esittää Engelinranta-valituksen hylkäämistä

Engelinrannan osayleiskaavasta tehty valitus pitäisi kaupunginhallituksen mielestä hylätä. Kaupunginhallitus päätti maanantaina antaa valituksesta lausunnon Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle.

Valituksen on tehnyt kaavoitettavan alueen naapurissa sijaitseva asunto-osakeyhtiö Eteläkatu 10. Kaupunginvaltuusto hyväksyi osayleiskaavan kesäkuussa.

Engelinranta on markkinointinimi alueelle, joka kattaa Etelärannan ja Hämeensaaren Paasikiventien eteläpuolelta sekä linja-autoaseman.

Kunnanhallitus tyrmää valituksen väitteet esimerkiksi siitä, että tietyt luottamushenkilöt olisivat olleet päätöksenteossa esteellisiä.

Lausunnossa todetaan, että Eteläranta oy on kokonaan kaupungin omistama kehitysyhtiö, joka tekee erikseen sovittuja kaupunginvaltuuston määräämiä tehtäviä. Yhtiön ja kaupungin edut eivät siten ole ristiriidassa keskenään. Yhtiön hallituksen jäsenet eivät saa etua yhtiön toiminnasta eivätkä valtuuston hyväksymästä yleiskaavasta.

Eteläranta oy ei ole osallistunut kaavanlaadintaan, vaan on tuottanut kaavoitusta tukevaa taustatietoa ja selvityksiä.

Valituksessa katsotaan, että kaupunki olisi laiminlyönyt maankäyttö- ja rakennuslain määräämät velvollisuudet tiedottamisesta ja selkeän osallistumis- ja arviointisuunnitelman laatimisen. Kaupunki on tästä eri mieltä.

Valittajat vaativat, että Engelinranta tulisi kaavoittaa korkeatasoiseksi puistoksi ja että alueen mitoitusta tulisi keventää selvästi. Rakennuksista saisi tulla 2–4-kerroksisia.

Valittajien mielestä kaupungin tulisi maksaa valittajan oikeudenkäyntikulut eli 3 000 euroa korkoineen.

Kaupunki huomauttaa että puisto-vaihtoehto on todettu taloudellisesti kestämättömäksi. Kaavan toteutuminen kuitenkin mahdollistaa myös alueen virkistys- ja liikuntakäytön kehittämisen.

Lisäksi kaupunki katsoo, ettei sillä ole velvollisuutta korvata valittajan oikeudenkäyntikuluja. HäSa

Päivän lehti

4.4.2020