Kanta-Häme Hämeenlinna

Kaupunginhallitus: Toriparkin rakentamiselle ei ole edellytyksiä, mutta kaavoitus jatkuu

Hämeenlinnan kaupunginhallitus esittää valtuustolle toriparkin valmistelun keskeyttämistä. Kuvassa Lahden toriparkki. Arkistokuva Terho Aalto

Hämeenlinnan kaupunginhallitus päätti maanantaina esittää valtuustolle P-torin eli torin alle rakennettavan pysäköintilaitoksen valmistelun lopettamista. Samalla päätettiin, että keskusta-alueen kaavatyö jatkuu siitä huolimatta.

Apulaiskaupunginjohtaja Juha Isosuo muutti kokouksessa päätösesitystään hieman. Alun perin valtuustolle piti esittää, ettei P-torin rakentamispäätökselle ole edellytyksiä tässä tilanteessa.

Muutetusta ja kaupunginhallituksen hyväksymästä esityksestä jätettiin pois sanat ”tässä tilanteessa”. Isosuon mukaan tarkennus tuntui tarpeelliselta hallituksessa käydyn keskustelun perusteella.

Yksityisestä rahoituksesta ei ole sitoumuksia

Kielteistä kantaa perustellaan sillä, ettei sitoumuksia yksityisestä rahoituksesta ole saatu ja sillä, että koronaepidemia on entisestään lisännyt talouden epävarmuutta.

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Sari Rautio (kok.) pitää tärkeänä sitä, että kaupungin keskustan kehittämistyötä ja esimerkiksi kevyen liikenteen hankkeita jatketaan, vaikka toriparkki ei etene.

– Torin alueen asemakaavoituksen jatkaminen on tarpeen jo suojelunäkökulmasta. Itse olen edelleen sitä mieltä, että kielteinen toriparkkiratkaisu on valitettava, mutta toivottavasti tämä rauhoittaa tilannetta.

Vain joka kymmenes kannatti kyselyssä

Hämeenlinnan valtuusto edellytti huhtikuussa, että P-toriasia tuodaan viipymättä valtuuston päätettäväksi. Aiemmin keväällä toriparkista järjestettiin kuntalaiskysely, jonka vastaajista vain joka kymmenes kannatti sen rakentamista.

Kaupunginhallituksen esitys valtuustolle on kaksiosainen. Ensin esitetään, että keskusta-alueen kaavoitusta jatketaan aiempien päätösten mukaan. Esityksen toisessa kohdassa todetaan, ettei P-torin rakentamispäätökselle ole edellytyksiä.

 Torikauppias Tuan Tran pitää toriparkin hyllyttämistä oikeana ratkaisuna. Sitä ei hänen mukaansa Hämeenlinnan kokoisessa kaupungissa tarvita, sillä parkkipaikan löytää keskustasta aina muulloin paitsi markkinapäivinä.

Ranne: Esitys on silmänlumetta

Kaupunginhallituksen kokouksessa tehtiin kaksi muutosesitystä. Lulu Ranne (ps.) olisi esittänyt valtuustolle, ettei P-toria rakenneta eikä kaavoiteta, ja että kaikki P-toriin liittyvät suunnitelmat poistetaan kaavoitustyön jatkovalmistelusta.

Veera Jussila (vihr.) esitti myös, että kaavoista poistetaan merkintä P-torista. Kumpaakaan esitystä ei kannatettu.

Ranne ilmoittaa jättävänsä maanantaiseen päätökseen eriävän mielipiteen. Hänen mukaansa valtuustolle tehtävä esitys on silmänlumetta, kun kaavoitusta on kuitenkin tarkoitus jatkaa aiempien suunnitelmien pohjalta.

Asian valmistelutekstin

mukaan kaavoituksen vaatimat selvitykset maanalaisen pysäköinnin sijoittamiseksi kulttuurihistorialliseen ympäristöön on tehty, joten pysäköintilaitoksen jättäminen pois asemakaavasta ei ole

tarkoituksenmukaista.

Isosuon mukaan P-toria ei voi edelleenkään rakentaa pelkän kaavan perusteella ilman kaupunginvaltuuston päätöstä, vaikka se pysyisi kaavatyössä mukana. Myöskään vireillä olevia kaavamuutoksia ei voi jatkossa tehdä niin, että

velvoitepaikkoja osoitettaisiin P-toriin. HÄSA

 

Taustaa:
Hämeenlinnassa torin alle rakennettavaa pysäköintilaitosta on valmisteltu vuosikymmenten varrella moneen otteeseen.
Nykyinen kierros käynnistyi keskustavision valmistelun yhteydessä.
Toriparkin hankesuunnitelma valmistui viime vuonna. Sen mukaan toriparkista tulisi kaksikerroksinen ja siihen tulisi 637 autopaikkaa.
Toriparkin toteuttamisen ehdoksi asetettiin, että yli puolet sen rahoituksesta tulisi ulkopuolisilta tahoilta, esimerkiksi keskustan kiinteistöyhtiöiltä ja yrittäjiltä.
Toriparkista järjestettiin helmikuussa kuntalaiskysely. Sen vastausprosentti oli 17 ja vastanneista vain joka kymmenes kannatti toriparkin rakentamista.

 

 

Lue myös:

Jankkaaminen toriparkista on kestänyt Hämeenlinnassa jo 160 vuotta – Tällaista kehää keskustelu on kiertänyt (1.9.2019)

 

 

 

 

 

 

 

Päivän lehti

24.9.2020

Fingerpori

comic