Kanta-Häme

Kaupunginlakimies muuttuu liiketoimintajohtajaksi

Vuoden kuluessa kaupungin organisaatiosta on lakkautettu 128 vakanssia. Vielä vuoden viimeisenä päivänä niitä lakkautetaan kolme lisää.

Uusia vakansseja on perustettu 47. Niistä viisi on määräaikaisia. Erilaisia muutoksia toimenkuviin ja nimikkeisiin on tehty saman verran.

Maanantaina kaupunginhallitus teki vielä muutamia lisämuutoksia. Lisäksi se perusti kaksi uutta tointa, lastentarhanopettaja ja lastenhoitaja. Molemmat tulevat Kaivokadun varhaiskasvatuskeskukseen.

Kaupunginlakimiehestä tehdään liiketoimintajohtaja. Tehtäviin kuuluu vastata uuden omistajaohjauksen vastuualueen johtamisesta sekä kaupunginhallituksen omistajaohjauksesta ja konsernivalvonnasta.

Kanavamalli käyttöön

Hämeenlinnan Terveyspalvelut -liikelaitoksessa muutetaan useita palveluesimiesten vakansseja palvelukoordinaattoreiksi. Se liittyy ns. kanavamallin toimeenpanoon terveyskeskuksessa ja kaupungin uudenlaiseen johtamisjärjestelmään.

Alkuvuodesta käyttöön otettava kanavamalli ohjaa keskikaupungin potilaat kahteen kanavaan, akuuttiputkeen tai pitkäaikais- ja monisairaille tarkoitettuun hoitokanavaan.

Kaupungin tuottavuusohjelman mukaan tällä valtuustokaudella on vähennetty yhteensä 208 henkilötyövuotta. Vakanssien lakkauttamisesta saatu bruttohyöty on ollut noin 8,7 miljoonaa.

Tosin samana aikana on perustettu 252,5 uutta vakanssia, joista lähes 200 on ollut kustannusneutraaleja eli määräaikaisia vakansseja on muutettu vakituisiksi.

Muita kuin kustannusneutraaleja vakansseja on neljässä vuodessa perustettu 54. Niiden kustannukset ovat 2,16 miljoonaa vuodessa. (HäSa)

Päivän lehti

23.10.2020

Fingerpori

comic