fbpx
Kanta-Häme

Kaupunginosat saavat omat vastuupomonsa

Nyt tietää, kenelle voi nurista, kun kaupungin palvelut eivät pelaa, niitä on liian vähän tai vääränlaisia. Heitä voi ottaa hihasta, jos on uusia ideoita kaupunginosan palveluista.

Hämeenlinnan tilaajapäälliköiden työnkuvaa viilataan siten, että heillä on toiminnallisen vastuualueensa lisäksi myös maantieteellinen vastuualue.

Kaupunginjohtaja Tapani Hellsténin mukaan ajatus on noussut esiin muun muassa useissa asukastilaisuuksissa.

– Ihmiset ovat halunneet tällaista. Tilaajapäällikkö voi kerätä omalta alueeltaan tietoa ja ideoita valmistelun pohjaksi. Tarkoituksena on, että he saavat tuntumaan omaan alueeseensa ja voivat sitten tuoda sitä päätöksenteon pohjaksi.

Hellsténin mukaan uutta toimintatapaa otetaan vähitellen käyttöön jo syksyn kuluessa.

– Varmaan enemmässä määrin siihen turvaudutaan uuden valtuustokauden alkaessa. Silloinhan myös aluetoimikunnat lopettavat toimintansa.

Alueen kieltä tulkitsemaan

Tilaajapäälliköiden tehtäviksi tulee muun muassa ennakoida “alueelliset monituottajuuden resurssit, mahdollisuudet ja voimavarat”. Käytännössä tämä tarkoittanee, että heidän hyvä tuntea myös alueensa yksityiset palveluntarjoajat ja kolmas sektori.

Heidän hommiinsa kuuluu myös välittää tietoa alueen ilmapiiristä sekä asukkaiden aktiivisuudesta ja yhteisöllisyydestä. Tilaajapäälliköiden tulee “ymmärtää alueen kieltä”, jotta he osaavat yhdistellä asioita ja palveluita.

Hauhon saa vastuulleen Sirpa Ylikerälä, jonka toimiala tilaajaorganisaatiossa on aikuissosiaalityö. Tilaajaylilääkäri Markku Nurmikari taas pääsee tutustumaan lähemmin lammilaisten asioihin ja lammilaisiin.

Iittalan “kunnanosapäälliköksi” ryhtyy Eija-Liisa Dahlberg, joka tilaajajohtajana vastaa maanrakentamisesta ja muista yhdyskuntarakenteen tehtävistä.

Renko taas on ikäihmisten asioihin paneutuneen Leena Harjulan toimialaa. Lasten ja nuorten asioiden asiantuntija Antti Karrimaa on Tuuloksen mies.

Kantakaupunki osiin

Liikunta-asioista vastaava Päivi Joenmäki ottaa vastuulleen puolet läntisestä kantakaupungista ja mielenterveyspalveluista vastaava Liisa Lepola toisen puolen.

Itäinen kantakaupunki on jaettu lasten ja nuorten kasvua tukevien palvelujen tilaajapäällikön Jari Pekurin ja maankäytön suunnittelusta vastaavan Aimo Huhdanmäen kesken.

Pohjoinen kantakaupunki on varhaiskasvatuspalvelujen Seija Mäkisen ja eteläinen kantakaupunki vammaispalvelujen Tuulikki Forssénin vastuualuetta. Kulttuuripalvelujen tilaajapäällikkö Timo Koivu on ydinkeskustan aluepomo.

– En nyt tarkkaan muista, missä rajat kantakaupungissa kulkevat, mutta kyllä niistä kartat on olemassa, Hellstén kertoo. (HäSa)

Menot

Uusimmat