Kanta-Häme Hämeenlinna

Hämeenlinna haluaisi hakata ja myydä metsiään enemmän, mutta se ei ole ihan yksinkertaista

Puun myynnistä saatavat tulot olisivat tervetulleita vaikeassa taloustilanteessa. Hakkuiden lisäämisessä pitää kuitenkin ottaa huomioon luonto- ja ilmastovaikutukset sekä metsien muu käyttö.
Hämeenlinnan kaupungilla on metsää noin 6000 hehtaaria, josta noin neljännes sijaitsee muiden kuntien alueella. Kuva: Arno Juutilainen
Hämeenlinnan kaupungilla on metsää noin 6000 hehtaaria, josta noin neljännes sijaitsee muiden kuntien alueella. Kuva: Arno Juutilainen

Talousongelmien kanssa painiva Hämeenlinnan kaupunki joutuu miettimään myös metsiensä hakkuun lisäämistä ensi vuonna. Kovin isoa lisätuloa puun myynnistä ei ole luvassa, sillä huomioon on otettava myös ilmastotavoitteet sekä luonto- ja virkistysarvot.

Kuluvalle vuodelle kaupunki on budjetoinut 690 000 euroa tuloja puun myynnistä.

– Ei se kauhean paljon voi nousta. Maksimissaan puhutaan ehkä sadantuhannen euron kasvusta, sanoo maankäytön suunnittelujohtaja Niklas Lähteenmäki.

Hakkuita on hänen mukaansa varaa lisätä, koska kaupunki on hakannut viime vuosina metsiään niiden vuotuista kasvua vähemmän.

Hiilinielut kaupungin ohjelmassa mukana

Valtuuston hyväksymä Hiilineutraali Hämeenlinna -toimenpideohjelma ei tarkoita, että kaupungin pitäisi luopua metsiensä hakkuista ja myynnistä.

Ohjelman yhtenä keskeisenä toimenpidekokonaisuutena kuitenkin mainitaan, että kaupungin omistamat metsät hoidetaan hyvin ja ne toimivat hiilinieluina.

Vuotuinen hiilinielu syntyy vain, jos puuston kasvu sitoo enemmän hiiltä kuin mitä hakkuut ja lahoaminen vapauttavat.

– Siinä ohjelmassa on paljon toimenpiteitä jotka maksavat. Nämä ovat valintakysymyksiä. Mutta metsätalouden pitää toki olla kestävällä tasolla, Lähteenmäki sanoo.

Kaupunki tilasi Tapio oy:ltä metsäselvityksen

Kaupunki on tilannut valtion omistamalta asiantuntijayritys Tapio oy:ltä selvityksen metsänkasvatuksen eri menetelmien soveltamisesta.

Alkusyksyksi valmistuvalta raportilta odotetaan osviittaa siihenkin, paljonko kaupunki voi vuosittain hakata ja myydä metsää.

Tapio arvioi myös, kuinka eri hakkuutavat vaikuttavat puuston kehittymiseen ja metsien muihinkin kuin taloudellisiin arvoihin.

Luonnonhoitopäällikkö Kaarina Aulin perustelee selvitystä sillä, että kaupungin metsäomaisuus tarvitsee pitkän aikavälin tarkastelun.

– On hyvä olla strategiatason linjaus metsien käytöstä, jotta tiedetään mitä kaupunki niiden hoidolla tavoittelee ja mitä se niiltä haluaa. Monet kunnat ovat sellaisen teettäneet.

Vilkastunut metsäkeskustelukin vaikuttaa

Selvityksen teettämisestä ei ole tullut toimeksiantoa kaupungin johdolta.

– Tämä on virinnyt monen asian summana ja on ollut mielessä pitkän aikaa, Aulin sanoo.

Tilaamiseen on vaikuttanut myös Suomessa viime aikoina lisääntynyt julkinen keskustelu metsien hoitotavoista ja metsien roolista ilmaston lämpenemisen hidastamisessa.

Eduskunnan käsittelyyn on esimerkiksi tulossa kansalaisaloite avohakkuiden lopettamisesta valtion metsissä.

Kaupunki käyttää kaikkia sallittuja metsänkasvatuksen menetelmiä. Niin sanottua jatkuvaa kasvatusta käytetään sille soveltuvilla paikoilla.

Jatkuvan kasvatuksen metsiköissä on monen ikäisiä puita, joista poistetaan osa kerrallaan, eikä avohakkuuta tehdä, toisin kuin jaksollisessa kasvatuksessa.

– Metsäalueet ovat erilaisia ja ne vaativat erilaisia menetelmiä, Aulin muistuttaa.

Ohjeita ja istutuksia

Kaupungin metsien hoidossa otetaan jo nyt huomioon lainsäädännön ohella valtakunnalliset hyvän metsänhoidon suositukset. Ne päivitetään vuoteen 2023 mennessä.

Myös metsäsertifioinnin kriteerit ja kaupungin omat alueelliset suunnitelmat vaikuttavat.

Tämän vuoden talousarvion mukaan kaupunki istuttaa puuta noin 30 hehtaarille Padasjoella ja eri puolilla Hämeenlinnaa. HäSa

Iso omistaja

Kuntaliiton Metsät ja ilmastonmuutos kunnissa -selvityksen (2016) mukaan 99 prosenttia Suomen kunnista omistaa metsää. Yli 3 000 hehtaarin metsäomaisuus oli 31 kunnalla.

Kuntien omistamasta  metsäalasta noin 1,5 prosenttia on suojelu- ja aarnimetsiä.

Hämeenlinnan kaupungin metsistä reilu puolet eli 3 700 hehtaaria on talousmetsää. Loppuosa on taajamametsää tai suojelualueita.

Hiilitaseesta selkoa

Kaupungin Tapio oy:ltä tilaama selvitys vertailee myös, kuinka eri metsänkäsittelymenetelmät vaikuttavat hiilitaseeseen.

Metsien hiilitaseella tarkastellaan metsistä ja niiden käytöstä vapautuvan hiilidioksidin määrää suhteessa niiden sitomaan hiilidioksidiin.

Päivän lehti

5.8.2020