Kanta-Häme

Kaupunki hylkäämässä oikaisuvaatimuksen Vallin grillistä

Hämeenlinnan kaupunginhallitus käsittelee maanantaina Vallin grillin omistajan Kreivin Ankkuri oy:n oikaisuvaatimusta hallituksen 22. syyskuuta antamasta päätöksestä.

Yhtiö katsoo oikaisuvaatimuksessaan, ettei se ole velvollinen maksamaan kioskirakennuksen tulevasta purusta ja tontin siivoamisesta aiheutuvia kustannuksia. Yhtiön mukaan se on ostanut grillin pakkohuutokaupassa vain irtainta omaisuutta, ei kioskirakennusta. Kihlakunnanvouti on vahvistanut, että myös rakennus kuului kauppaan.

Yhtiö maksoi tontista vuokraa jonkin aikaa, muttei allekirjoittanut vuokrasopimusta.

Kaupunginhallitus päätti aiemmin hakea huonokuntoiselle rakennukselle purkulupaa rakennusvalvonnasta. Purkukustannukset kaupunki on päättänyt periä Kreivin Ankkuri -yhtiöltä, mitä yhtiö nyt vastustaa.

Tilalle ehkä kerrostalo

Asiaa kaupunginhallitukselle valmistelleen kaupunginlakimiehen Miia Luukon mukaan yhtiön oikaisuvaatimus pitäisi hylätä, koska siinä ei ole esitetty mitään sellaista, minkä perusteella hallituksen aiempaa päätöstä pitäisi muuttaa.

Tulevien purku- ja siivouskustannusten periminen tai niiden kuittaaminen yhtiön maksamista vuokrista ratkaistaisiin erikseen, kun purku- ja siivouskulut ovat selvillä. Yhtiö on vaatinut kaupungilta 4 000 euron summaa eli kahdeksan kuukauden vuokraa palautettavaksi.

Yhtiöllä on siinä vaiheessa mahdollisuus riitauttaa asia. Viime kädessä asia voidaan ratkaista riita-asiana alioikeudessa.

Rauhankadun ja Hallituskadun kulmassa sijaitsevan tontin kaavoitus on kaupungilla käynnistymässä. Mahdollisesti tontille rakennetaan kerrostalo.

Tontin omistaa kaupunki. Rakennus pakkohuutokaupattiin vuonna 2012, kun edellinen omistaja oli jättänyt vuokria maksamatta, minkä vuoksi vuokrasopimus purkautui. (HäSa)

Menot