Kanta-Häme

Kaupunki ja UPM kinaavat Pannujärven tilasta

Tuuloksessa sijaitsevan Pannujärven tila heikkenee. Syyksi epäillään vahvasti UPM:n Syrjäntakana vuonna 2010 tekemiä hakkuita, joiden jälkeen seuraavana vuonna alueella tehtiin maanmuokkausta ja ojitusta.

Tämän jälkeen Hämeenlinnan ympäristövalvontaa alkoi tulla valituksia veden laadun heikkenemisestä läheisessä Veitsijärvenojassa ja Pannujärvessä.

Maastokäynneillä ja näytteillä selvitettiin tilannetta ja UPM:lle esitettiin pikaisia toimia kuormituksen vähentämiseksi vuoden 2012 lopulla.

UPM esitti muun muassa kalkkikivipadon rakentamista. Asiantuntijat pitivät sitä tehottomana toimena. Heidän esityksenään oli laskeutusaltaan rakentaminen Veitsijärven suulle.

Vuoden lopulla 2012 ympäristölautakunta myös pani vireille hallintopakkoasian aluehallintovirastossa siltä varalta, ettei UPM hae vesilainmukaista lupaa toimilleen avilta. UPM valitti tästä päätöksestä Vaasan hallinto-oikeuteen.

Nyt ympäristölautakunta perustelee pakon hakemista aville sillä, että UPM:n toimet ovat todennäköisin syy veden laadun heikkenemiselle.

Pohjavesi vaarassa

On ympäristö- ja rakennuslautakunnan mukaan on todennäköistä, että Pannujärven tilan heikkeneminen on osin juuri Veitsijärvenojan valuma-alueella tehtyjen maanmuokkaus-, ojitus ja hakkuutoimien seurausta.

Ojitus on aiheuttanut myös pohjaveden pilaantumisen vaaraa. Hallintopakkomenettely käynnistettiin, koska kaupunki oli käyttänyt keinonsa tilanteen korjaamiseksi.

Tärkeintä on ympäristöviranomaisen mukaan puuttua valuma-alueelta tulevaan merkittävään kuormitukseen, jolla on jo nyt ollut vaikutusta Pannujärven tilan heikkenemiseen.

Vesistöjen luokittelussa Pannujärven tila on laskenut tyydyttävästä välttävään luokkaan.

Pannujärven tilan kehitys on huolestuttava. Veitsijärvenojan valuma-alue on Pannujärven merkittävin kuormittaja. (HäSa)