Kanta-Häme

Kaupunki ja YIT Rakennus kiistelevät katteen lisätöistä

Hämeenlinnan kaupungin ja moottoritien katteen pääurakoitsijan YIT Rakennus oy:n väliset erimielisyydet hankkeen lisäkustannuksista ratkotaan välimiesmenettelyllä.

Urakoitsija vaatii kaupungilta noin 4,1 miljoonan euroa sovitun urakkahinnan lisäksi. Kaupunki taas katsoo olevansa oikeutettu noin 1,9 miljoonan euron hyvityksiin.

Suurimmat erimielisyydet koskevat urakoitsijan vaatimuksia tilaajan suunnitelmien myöhästymisestä, paikalleen jätettyjen katurakenteiden hyvittämistä sekä hulevesipumppaamon muutostyön korvaamista.

Näkemyseroja löytyy myös takuuajan ja siihen liittyvien velvoitteiden tulkinnasta sekä yksittäisten töiden kuulumisesta urakkaan.

Hämeenlinnan kaupungin projektipäällikkö Markku Ahonen ei halua kommentoida asiaa tässä vaiheessa.

YIT Rakennuksen väylänrakentamisyksikön johtaja Risto Kanervo on kertonut aiemmin Hämeen Sanomissa (HäSa 22.8.), että suurimmat lisätyöt aiheutuivat Eureninkadun tuntumasta yllättäen löytyneestä turpeesta, joka piti vaihtaa kiinteään maa-ainekseen. Koska kaupungilta saadut pohjatiedot eivät pitäneet paikkansa, koko rakennussuunnitelma meni siltä osin uusiksi, syntyi lisäkustannuksia ja työt viivästyivät.

Välimiesten päätös lopullinen

Moottoritietunnelin, moottoritien rampin ja lisäkaistat sekä katu- ja siltajärjestelyt sisältävä urakka valmistui tänä syksynä.

Urakan kokonaishinta oli 12 miljoonaa euroa. Lisäksi kaupunki on varautunut siihen, että suunnittelu- ja projektikustannuksiin sekä lisä- ja muutostöihin voi kulua 2–3 miljoonaa euroa.

Koska lisäkorvauksista ei ole käydyissä neuvotteluissa päästy sopimukseen, asia etenee urakkasopimuksessa riita-asioista sovitun mukaisesti välimiesmenettelyyn.

Kaupunginlakimies Miia Luukko kertoo, että tämän kokoluokan urakoissa on yleistä, että erimielisyydet ratkotaan yleisen oikeuskäsittelyn sijaan välimiesmenettelyssä. Hämeenlinnan kaupunki tosien ei ole kovin usein joutunut menettelyyn turvautumaan.

Liike-elämän riidoissa käytetyn menettelyn etuina ovat sen nopeus, joustavuus ja luottamuksellisuus.

Kaupungin ja urakoitsijan välinen riita-asia tulee todennäköisesti kolmen puolueettoman välimiehen ratkaistavaksi. Välimiesten työskentely on salaista, eikä annettavasta päätöksestä voi valittaa.

Urakoitsija YIT Rakennus on ilmoittanut kaupungille panevansa vireille välimiesmenettelyn, joten se toimii jutussa kantajana. Hämeenlinnan kaupunginhallitus totesi välimiesmenettelyyn päätymisen omalta osaltaan maanantain kokouksessaan. (HäSa)

 

Päivän lehti

1.12.2020

Fingerpori

comic