Kanta-Häme

Kaupunki karsii konsernirönsyt pois

Edellinen kaupunginvaltuusto linjasi kaupungin omistajapolitiikaksi, että pyrkimyksenä tulee olla selkeä, toimialakohtainen konsernirakenne.

Kohutussa Levin seminaarissa uudelle yhtiörakenteelle ja palvelumallille hahmoteltiin suuntaviivoja. Tavoitteena uudella palvelumallilla on hakea voimakasta kasvua.

Konsernijaoston puheenjohtaja Tapio Vekka (kok.) painottaa, että uusi organisaatio on Hämeenlinnalle väline muuttua väestöllisestä keskipisteestä kasvun keskipisteeksi.

Kuukausi aikaa

Juuri nimetty työryhmä valmistelee esitystä uudesta konsernirakenteesta huhtikuun puoliväliin mennessä.

– Nyt on hyvä aika virtaviivaistaa kaupunginyhtiöiden rakennetta, koska Kehittämiskeskus Oy Häme eli Kehke on muuttumassa seudullisesta yhtiöstä kaupungin omistamaksi, Vekka muistuttaa.

Lisäksi EU:n rakennerahastokausi päättyy vuodenvaihteessa.

– Kun Hattula ja Janakkala jäävät pois Kehkestä, kaupunki voi tehdä omat päätöksensä. Tulevalla rahastokaudella rahaa on varattuna aikaisempaa vähemmän ja myös sen hakeminen on yhä hankalampaa.

Vekan mukaan tavoitteena on palveluiden kokoaminen yhteen ja palvelusopimus.

– Tarkoitus on, että yritykset ja muut toimijat saisivat kaupungin elinkeinopalvelut suurin piirtein yhdeltä luukulta.

Kaksi vaihtoehtoa

Tällä hetkellä pohdittavana on kaksi rakennevaihtoehtoa. Toisessa kaikki palvelut koottaisiin yhteen elinkeino- ja kiinteistöyhtiöön. Toisessa kiinteistöyhtiö toimisi elinkeinoyhtiön tytäryhtiönä.

– Sinänsä se, että yhtiöitä yhdistetään tai sulautetaan, ei välttämättä selkiytä kokonaisuutta, ellei samalla karsita vuosien varrella syntyneitä rönsyjä pois.

Vekan mukaan globaalien ja paikallisten voimavarojen niukentuessa on pystyttävä priorisoimaan tehtäviä sen mukaan, kuinka paljon niillä on vaikutusta kaupungin elinvoimaan.

Jo aikaisemmin Vekka on pohtinut julkisuudessa, että listalta Kehke, Innopark, Kantolan kiinteistöt, Sosiaalikehitys, Hämeen Matkailu ja Virtaa Hämeeseen jotkin yhtiöt vähenevät. Nyt hän sanoo, että Virtaa Hämeeseen jatkanee nykyisellään. Sen omistajapohja poikkeaa muista.

Henkilöstölle tiedotettu

Aikataulu on varsin tiukka. Työryhmällä pitäisi olla valmis esitys kaupunginhallituksen konsernijaostolle huhtikuun puolivälissä.

– Tosin onhan valmistelevaa työtä tehty jo viime vuodesta lähtien, Tapio Vekka muistuttaa.

Tavoitteena on, että kaupunginvaltuusto saisi asian käsiteltäväkseen toukokuussa.

Kaupungin yhtiöiden henkilöstölle on tiedotettu alkuviikosta suunnitelmista. Kaikkiaan yhtiöissä työskentelee noin 80 henkeä.

– Varmaa on, että joidenkin toimenkuva muuttuu. Irtisanomisia ei välttämättä ole tulossa, mutta ainakaan kaikki määräaikaiset työsuhteet eivät jatku.

Henkilöstön keskuudessa on nyt epätietoisuutta ja epävarmuutta.

– Olemme luvanneet, että syyskuuhun mennessä kaikkien tuleva työpaikka on tiedossa. (HäSa)