Kanta-Häme

Kaupunki maksaa ja purkaa tornin

Huovinsaaren lintutornin saaga saa yllättävän lopun. Hämeenlinnan kaupunki joutuu maksamaan korvauksia lintutornin rakennuttajan perikunnalle.

Tarina sai alkunsa lähes kymmenen vuotta sitten, kun yksityishenkilö haki Lammin kunnalta lupaa rakentaa lintutorni Huovinsaaressa omistamalleen tontille.

Rakennustarkastaja myönsi toimenpideluvan.

Myöhemmin naapurit vaativat eri oikeusasteilta luvan purkamista. Hirsirakennusta pidettiin lähinnä loma-asuntona.

Aikanaan Korkein hallinto-oikeus päätti, että toimenpidelupa on purettava, koska tornin rakentamiseen olisi tarvittu rakennuslupa.

Luvaton rakennus

Ennen rakennuslupaa olisi lisäksi pitänyt hakea ely-keskukselta poikkeamislupa Pohjois-Lammin osayleiskaavasta.

Tornin rakennuttaja hakikin poikkeamislupaa ja asia kävi jälleen kaikki oikeusasteet. Jälleen KHO torppasi hankkeen hylkäämällä lupahakemuksen.

Rakennus muuttui luvattomaksi.

Lintutornin omistaja määrättiin purkamaan pytinki. Tämäkin päätös eteni KHO:on, joka viime vuonna päätyi pitää voimassa ympäristö- ja rakennuslautakunnan vuonna 2010 tekemän purkamispäätöksen.

Korvaukset perikunnalle

Kaiken rinnalla on edennyt vahingonkorvauskäsittely. Tornin omistaja haki kaupungilta korvausta siitä, että hän on menettelytapavirheen vuoksi rakennuttanut tornin, joka myöhemmin muuttui laittomaksi.

Hän haki korvausta tornin hankkimisesta ja rakentamisesta aiheutuneista kustannuksista. Vakuutusyhtiö on arvioinut vahingon määräksi 26 000 euroa.

Lintutornin rakennuttaja kuoli viime vuoden lopulla. Nyt Hämeenlinnan kaupunki ja tornin rakennuttajan perikunta ovat sopineet asian etenemisestä.

Perikunta saa 26 000 euroa. Tornin omistajaksi tulee Hämeenlinnan kaupunki, joka purkaa sen. (HäSa)

Päivän lehti

2.12.2020

Fingerpori

comic