Kanta-Häme Hämeenlinna

Kaupunki ostaa tonttimaata Luolajasta

Uusia asuntoja mahdollista kaavoittaa Voutilakeskuksen tuntumaan.

Aleksis Kiven kadun varresta 4,4 hehtaarien alue on siirtymässä Hämeenlinnan kaupungin omistukseen.

Yksityiset maanomistajat myyvät Voutilakeskuksen kaakkoispuolella sijaitsevan peltoalueen kaupungille noin 97 000 eurolla. Neliöhinta on 2,2 euroa.

Osa kaupungin omistukseen siirtyvästä alueesta on yleiskaavassa merkitty asuinalueeksi. Sinne on mahdollista kaavoittaa monipuolisesti erilaisia asuntotyyppejä.

Sinne voidaan osoittaa myös asumiselle tarpeellisia julkisia ja yksityisiä palveluita.

Kolmeen palstaan jakautuvasta kohteesta Aleksis Kiven kadun itäpuolella sijaitseva osa on yleiskaavassa todettu maisemallisesti arvokkaaksi peltoalueeksi, joka on joko suojeltu tai tarkoitettu suojeltavaksi.

Kaupunginhallitus hyväksyi kaupan maanantain kokouksessa. HÄSA

Asiasanat