Kanta-Häme

Kaupunki varaamassa Kirstulan maanrakennustöihin 3 miljoonaa

Hämeenlinnan kaupunki esittää, että Kirstulan alueen kunnallistekniikan rakentamiseen varauduttaisiin kolmen miljoonan euron määrärahalla.

Kaupunginhallituksen on määrä käsitellä asiaa maanantaina, sillä kohde ei sisälly vuoden 2014 tilausbudjettiin.

Apulaiskaupunginjohtaja Juha Isosuon ehdotuksen mukaan määräraha olisi ehdollinen. Se edellyttäisi koko tontin kauppahinnan eli 8,4 miljoonan euron maksamista kauppaehtojen mukaisesti. Takaraja on 4. heinäkuuta. Jollei summaa makseta ajoissa, purkautuvat kaikki Sunny Car Centerin (SCC) ja kaupungin väliset sopimukset automaattisesti.

– Hanke on niin älyttömän iso, että sen edellytykset ovat aivan toisenlaiset kuin normaaleilla tonteilla. Kaupunki ei lähde tekemään sellaista kunnallistekniikkaa, jos hanke ei sellaisenaan toteudu. Jos hanke ei toteutuisi ja tontti tarvittaisiin toiseen käyttöön, asemakaavaa todennäköisesti muutettaisiin ja silloin esimerkiksi ojan siirto pyrittäisiin välttämään, Isosuo sanoo.

Töihin ei ryhdytä ennen rahoja

Yhtiö olisi valmis aloittamaan työt heti, kun omistusoikeus on sille heinäkuun alussa siirtynyt. Yhtiö on toivonut, että joitakin valmistelevia töitä voitaisiin aloittaa jo kesäkuun aikana. Ensimmäisessä vaiheessa toteutettaviin töihin lukeutuvat uusi työmaatie ja Rautamonojan siirto.

– Me emme ryhdy mihinkään kustannuksia aiheuttaviin töihin, ennen kuin raha on maksettu ja omistusoikeus siirtynyt, Isosuo sanoo.

Yhtiö ja kaupunki ovat neuvotelleet töiden toteuttamisesta yhteisenä suorahankintana. Kaupungin vastuulla olevien töiden määrä on tonttitöitä pienempi, mikä osaltaan tukisi suorahankintamahdollisuutta.

Kauppakirja Kirstulan kolmiossa sijaitsevasta liiketontista allekirjoitettiin pitkällisten neuvottelujen jälkeen keskiviikkona. Luonnokseen tehtiin pieniä tarkennuksia, mutta ei sisältöön vaikuttavia muutoksia.

Ostamalla alueen suurimman tontin SCC pystyy jatkamaan Kirstulan kolmiossa sijaitsevien pienempien tonttien varausta vuoden 2015 loppuun. Alueelle on suunniteltu jättimäistä autotaloa. (HäSa)