Kanta-Häme

Kaupunki: Vekan aluetta koskevat valitukset tulisi hylätä

Kaupunginvaltuusto hyväksyi niin sanottua Vekan aluetta eli Tampereentie 9–13:ta koskevan asemakaavan huhtikuussa. Jo aiemmin keväällä kaupunginhallitus hyväksyi Tampereentie 9:ää koskevan maankäyttösopimuksen.

Kaupunginvaltuutettu ja kaupunginhallituksen jäsen Kari Ilkkala (ps.) on valittanut kummastakin päätöksestä Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen.

Saaristenpolku pelastustieksi

Kaupungin lausunto asemakaavaa koskevaan valitukseen tyrmää Ilkkalan valituksen eri kohdat järjestelmällisesti. Tosin pelastusteistä koskevaan kohtaan kaupunki vastaa, että pelastustiejärjestelyjä voidaan parantaa merkitsemällä Saaristenpolku pelastustieksi. Saaristenpolku ei sijaitse kyseisen asemakaavan alueella.

Lumen varastoinnista kaupunki lausuu, ettei koko talven lumia ole tarkoitus varastoida mihinkään pihaan, vaan lumet ajetaan keskusta-alueella aika ajoin pois.

Kaupungin mukaan asemakaava nimenomaan noudattaa valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita keskusta-alueella, jolla on arvokasta rakennettua kulttuuriympäristöä. Kulttuuriympäristön suojelu on otettu huomioon esittämällä Tampereentie 13:n puurakennus suojeltavaksi.

Matalampaa Tampereentielle

Arvokas kulttuuriympäristö on otettu huomioon siten, että tehokkaampi rakentaminen on sijoitettu suunnittelualueen länsiosaan. Matalampi 2-kerroksinen rakentaminen on sijoitettu Tampereentien varteen ja Linnaniemenkadun pohjoispuolelle.

Tampereentien varteen esitetty uusi rakentaminen ottaa huomioon suojellun rakennuksen mittakaavan.

Valittaja katsoo, että kaupunki on laiminlyönyt yleiskaavan pitämisen ajan tasalla. Kaupunki vastaa, että yleiskaavan uusiminen on tarkoitus aloittaa tämän vuoden lopulla. Vekan alueen kaavamuutos noudattaa maakuntakaavaa.

Kaupunki toteaa, että suunnittelussa on muun muassa otettu huomioon turvallisuusnäkökohdat, sillä huoltamokortteli muuttuu asumiskäyttöön ja raskas liikenne poistuu alueelta.

Kaupunkimainen rakenne

Valittaja pitää alueen rakennusoikeutta ylisuurena, ja sillä on valittajan mielestä kompensoitu puhdistuskustannuksia. Kaupunki vastaa, että alueelle on tavoiteltu kaupunkimaista rakennetta, joka soveltuu ruutukaavakeskustan tuntumaan.

Valituksessa viitataan muun muassa ely-keskuksen ja Museoviraston lausuntoihin. Kaupunki huomauttaa, että se on ottanut nämä lausunnot pääosin huomioon. Ely-keskuksen lausunnon perusteella Tampereentien rakennusten räystäskorkeudeksi tulee sama kuin suojellun rakennuksen räystäskorkeus.

Taloihin lapekatot

Museovirastolla ei ollut kaavaan huomautettavaa. Tosin se olisi pitänyt parempana, jos Tampereentien uusiin rakennuksiin olisi määrätty lapekaton sijasta harjakatto. Kaupunki kuitenkin katsoo, että tuolloin Tampereentien uudisrakennuksista tulisi suojelurakennusta korkeampia, joten lapekattoratkaisu on perusteltu.

Kaupunginhallitus käsitteli kaavavalitusasiaa viime viikolla. Maankäyttösopimusta koskevaan valitukseen se antoi lausunnon jo aiemmin kesäkuussa. Kaupunki lausui, että maankäyttösopimus ja sen valmistelu- ja päätöksentekoprosessit ovat kaikilta osin lain mukaisia. (HäSa)

Päivän lehti

26.10.2020

Fingerpori

comic