Kanta-Häme

Kaupunkikuvatyöryhmä perustettiin uudelleen – Taustalla ei ole mitään kauhutapauksia

Hämeenlinnaan perustettiin uudelleen kaupunkikuvatyöryhmä. Se ottaa kantaa suunnitelmiin, mutta ei osallistu päätöksentekoon.
Kaupunkikuvatyöryhmä on kokoontunut tähän mennessä kaksi kertaa. Ryhmälle on esitelty tulevia kouluremontteja, kuten lyseonmäen suunnitelmia. Kuva: Juhani Salo

Hämeenlinnassa toimii jälleen virallinen kaupunkikuvatyöryhmä. Sellainen perustettiin viime vuoden lopulla, ja ryhmä on kokoontunut kahdesti.

Ryhmän puheenjohtajana toimiva asemakaava-arkkitehti Jari Mettälä luonnehtii ryhmää linkiksi kaavoituksen ja rakennusvalvonnan välillä.

– Hyvällä kaavoituksen ja rakennusvalvonnan yhteistyöllä voidaan vähentää esimerkiksi kaavojen ja määräysten tulkintaongelmia. Esimerkiksi kulttuuriympäristöön tai julkisiin kaupunkitiloihin liittyvät hankkeet ovat usein kaupunkikuvallisesti merkittäviä ja vaativat tarkkaa ja huolellista suunnittelua, Mettälä sanoo.

 

Hämeenlinnan kaupunkirakennejohtaja Tarja Majuri kertoo, että kaupungissa on aiemminkin toiminut vastaava työryhmä. Sen toiminta loppui kesän 2017 organisaatiouudistukseen, jonka yhteydessä kaikki entiset työryhmät lakkautettiin.

Majurin mukaan epävirallista keskustelua kaupunkikuva-asioista on kuitenkin käyty sen jälkeenkin, mutta nyt ryhmä haluttiin perustaa virallisesti uudestaan. Lähes kaikissa suurimmissa kaupungeissa toimii kaupunkikuvatyöryhmä.

Perustamisen syynä ei ole ollut mikään huono esimerkkitapaus, vaan halusimme taas keskusteluryhmälle virallisen aseman, Majuri sanoo.

 

Tähän mennessä kaupunkikuvatyöryhmälle on esitelty muun muassa ajankohtaisia koulurakentamiseen liittyviä suunnitelmia eli lyseonmäen ja Hämeenlinnan yhteiskoulun kaavailuja.

– Kohteita ei ole rajattu esimerkiksi koon perusteella, vaan ryhmä voi ottaa kantaa pieneenkin asiaan, jos se on kaupunkikuvallisesti tärkeä, Mettälä sanoo.

Kaupunkikuvatyöryhmä ei tee päätöksiä, vaan antaa lausuntoja ja ehdotuksia. Tavoitteena on parantaa suunnitelmien laatua ja sopivuutta yhtä lailla niin kaupunkimiljöössä kuin kylissä ja myös maisemassa.

Mettälän mukaan kantaa otetaan esimerkiksi sellaisiin hankkeisiin, joissa poiketaan asemakaavasta ja joissa on sen takia tarpeen arvioida kohteen soveltuvuutta ympäristöön. Samoin ryhmä voi käsitellä rakennusten suojeluun liittyvä asioita.

– Kaikkia rakennuslupaa vaativia hankkeita ryhmä ei suinkaan käsittele, hän huomauttaa.

 

Kaupunkikuvatyöryhmään kuuluu kaupungin kaavoituksen, rakennusvalvonnan ja tilapalvelun edustajia. Tarvittaessa työryhmän kokouksiin voidaan kutsua myös muita henkilöitä esimerkiksi kunnallistekniikan tai viheraluesuunnittelun puolelta.

– Ryhmän yksi hyvä puoli on juuri se, että asioista keskustellaan isolla porukalla. Eli linjaukset ja suositukset eivät ole riippuvaisia yhden ihmisen mielipiteistä ja mieltymyksistä, vaan niitä pohditaan yhdessä, Jari Mettälä sanoo. HÄSA

 

Kaupunkikuvatyöryhmä

Kaupunkikuvatyöryhmän pääasialliset tehtävät ovat

1) tukea rakennuslupahankkeiden arviointia kaupunkikuvallisten tekijöiden osalta2) osallistua muiden, kuten julkisia kaupunkitiloja koskevien, kaupunkikuvallisesti merkittävien hankkeiden valmisteluun3) avustaa kaavojen tulkinnassa4) ottaa kantaa mm. asemakaavan ajantasaisuuteen ja rakennusten suojelukysymyksiin5) ottaa tarvittaessa kantaa rakentamistapa- ja suunnitteluohjeistuksiin niiden valmisteluvaiheessa

Joka kolmas viikko

Kaupunkikuvatyöryhmä kokoontuu pääsääntöisesti joka kolmas viikko.

Asiat tulevat esille työryhmässä joko sen omasta aloitteesta tai esimerkiksi rakennusvalvonnan kautta.

Päivän lehti

16.2.2020