Kanta-Häme

Kaupunkilaiset väsähtivät vastaamaan

Asukaskyselyn vastausprosentti laski tänä vuonna kahteen edelliseen vuoteen verrattuna.

Esimerkiksi lasten ja nuorten palveluita oli käyttänyt aikaisempaa harvempi vastaajista. Toisaalta ne, jotka olivat käyttäneet, olivat aikaisempaa tyytyväisempiä palveluihinsa.

Elämänkaaren toisessa päässä vastaajat olivat tyytymättömimpiä. Suurimmat erot odotusten ja onnistumisen välillä ilmenevät edelleen ikäihmisten palveluissa.

Ikäihmisten palvelut ovat kuitenkin kehittyneet kerta kerralta parempaan suuntaan.

Kysely harvemmin

Kaupungin asukaskyselyyn marraskuussa 2013 vastasi 1112 asukasta eli 12 prosenttia kyselyn saaneista.

Osallistumiskutsu lähetettiin 9000 asukkaalle. Vastaava tutkimus on aikaisemmin toteutettu vuosina 2011 ja 2012, jolloin otos oli samankokoinen.

Vuonna 2011 vastauksia saatiin 1542 eli vastausprosentti oli 17. Vuonna 2012 vastauksia saatiin 1591, vastausprosentti 18.

Tulevaisuudessa asukaskysely tehdään kolmen vuoden välein, Sen sijaan palvelutuotannon asiakastyytyväisyyskyselyjä tehdään vuosittain.

Lautakunnat ovat käsitelleet kyselyjen tuloksia.

Kylissä tyytymättömyyttä

Aikaisempiin vuosiin verrattuna palveluiden käyttö on vastaajajoukossa vähäisempää.

Aiempaa harvempi vastaaja on käyttänyt erityisesti lasten ja nuorten kasvua tukevia palveluita, varhaiskasvatuspalveluita ja opetuspalveluita.

Näitä palveluita käyttäneet antavat niille nyt aiempaa paremmat arviot. Näitä palveluita käyttäneiden arviot palveluista ovat parantuneet eniten.

Sosiaalisen tuen palvelut puolestaan saavat aiempaa heikomman arvion.

Arvosanat ovat parantuneet haja-alueilla ja taajamissa. Kyläkeskustassa asuvat puolestaan antavat keskimäärin hieman aiempaa heikommat arviot.

Kulttuurille hyvä arvio

Palvelutyytyväisyyden vaikutus asukastyytyväisyyteen heijastuu aiempaa positiivisemmin vammaispalveluiden, varhaiskasvatuksen ja opetuspalveluiden kohdalla.

Sosiaalisen tuen palveluiden kohdalla hieman aiempaa useampi näkee palvelutason vaikuttaneen negatiivisesti asukastyytyväisyyteensä.

Myös odotuksen ja onnistumisen erotusta mittaava kuiluarvo on parantunut erityisesti lasten ja nuorten kasvua tukevien palveluiden, varhaiskasvatuksen ja varhaiskasvatuksen kohdalla.

Korkeinta tyytyväisyys suhteessa odotuksiin on kulttuuripalveluiden kohdalla.

 

Päivän lehti

1.6.2020