Kanta-Häme

Kaupunkilaisten ideat esiin työpajassa

Usein kaupunkilaiset ryhtyvät toimimaan siinä vaiheessa, kun jokin palvelu yritetään lakkauttaa tai ainakin muuttaa toisenlaiseksi.

Monesti tuolloin on liian myöhäistä vaikuttaa asiaan ja päätöksenteko rullaa omia latujaan.

Nyt lasten ja nuorten vaikuttajaraati yrittää kääntää asian toisin päin.

– Toivomme, että lapsiperheiden vanhemmat ja nuoret itsekin kertoisivat sitä, millaisia uusia matalan kynnyksen palveluita heidän mielestään tarvitaan. Mitä ehkä puuttuu tai mitä aktiiviset kuntalaiset voisivat itse tehdä, suunnittelija Ismo Hannula selittää.

Pohjana on vanha ajatus siitä, että koko kylä kasvattaa.

Lasten ja nuorten vaikuttajaraadin puheenjohtaja Päivi Äyhönen pohtii, että raadissa on monenlaista osaamista.

– Se pitäisi saada esille palvelujen kehittämisessä. Perheet itse ovat parhaita palvelujen kehittäjiä. Tarpeet ovat erilaiset esimerkiksi perheissä, joissa on pieniä lapsia tai koululaisia.

Matala kynnys

Nyt haetaan ajatuksia esimerkiksi siitä, kuinka vapaaehtoisten ja kolmannen sektorin osallistumista voidaan kanavoida perheiden palveluihin.

Päivi Äyhösen mielestä kynnys pitäisi saada niin matalaksi, ettei käyttäjä edes tiedosta käyttävänsä jotain palvelua.

Joulukuun alussa onkin tarkoitus järjestää ideointitilaisuus, suorastaan aivomyrsky. Sinne toivotaan mukaan paitsi raatilaisia myös muita kaupunkilaisia, joita lasten ja nuorten palvelut kiinnostavat.

– Siinä on nyt tilaisuus vaikuttaa suunnittelun alkuvaiheessa. Etsimme ideoita perheiden varhaisen vaiheen tukemiseen. Tässä taloudellisessa tilanteessa kaupungilla ei kerta kaikkiaan ole varaa olla kuuntelematta asukkaita, tilaajapäällikkö Jari Pekuri vakuuttaa.

Ryhmissä ja yhdessä

Joulukuun ideointitilaisuudessa on tarkoitus tehdä töitä perusteellisesti.

– Tilaisuus on keskustelupainotteinen. Ajatuksena on, että väki jakautuu ryhmiin, jotka sitten keskustelevat omista aiheitaan ja kokoavat ideoista muutaman pointin listan. Eri ryhmien jäsenet kommentoivat toistensa ajatuksia ja antavat niille muun muassa hymynaamoja.

Töiden tulokset menevät tiedoksi kaupungin organisaatiolle. Ajatuksena on, että parhaat ajatukset pyritään kehittämään toiminnaksi asti.

Lasten ja nuorten vaikuttajaraadin työpaja järjestetään torstaina 4. joulukuuta klo 17 pääkirjaston musiikkisalissa. Työpaja kestää nelisen tuntia. Sinne toivotaan ilmoittautumisia osoitteeseen //www.hameenlinna.fi/raati/ (HäSa)

Menot