Kanta-Häme

Kaupunkimainen kymppitie kelpaisi

Kaupunginhallitus kannattaa 10-tien kehittämistä kaupunkimaisena pääväylänä 3-tien liittymän ja Velssin välillä.

Se tarkoittaa 60 kilometrin nopeusrajoitusta koko matkalle, mutta mahdollistaa myös liittymien rakentamisen tälle välille.

Kaupunkimainen pääväylä helpottaa maankäytön kehittämistä ja parantaa näin elinkeinoelämän edellytyksiä.

Tähän vaihtoehtoon päätyi myös Uudenmaan ely-keskuksen työryhmä tekemässään palvelutasoselvityksessä.

Keskustasta 10-tielle suuntautuva liikennemäärä on koko ajan kasvussa. Paasikiventien jatkeen ja Katisten liittymän parantamiseen täytyy varautua.

Kaupunkimaisen pääväylän liikenneverkkoa koskevat toimet ovat pienempiä kuin jos väylää parannettaisiin pelkästään päätieverkon osana.

Niitä on mahdollista toteuttaa vaiheittain.

Ylimitoitetuista eritasovarauksista on myös mahdollista luopua. Kaupunkimaisen pääväylän kehittämisen arvioidaan maksavan noin 14,4 miljoonaa euroa.

Keskeisen päätieverkon kustannukset ovat lähes 50 miljoonaa.

Kaupunginhallitus muistuttaa, että yhteyttä Turusta Hämeenlinnaan tulee kehittää osana päätieverkkoa, johon myös kaupunkimainen osa kuuluu. Myös Tuulokseen ulottuva tieosuus tulisi parantaa. HÄSA

Päivän lehti

31.5.2020