Kanta-Häme

Kaupunkipuiston isä vapautuu eräelämään

– Rantareitissä kaikki on mennyt nappiin. Sitä kiersi viime vuonna jo 195 000 ulkoilijaa. Runsaan kymmenen vuoden aikana koko kansallisen kaupunkipuiston kokonaisuuden rakentamiseen käytetyt kuusi miljoonaa euroa on ollut hyvä sijoitus, pohdiskelee eläkkeelle jäävä Linnan Infran toimitusjohtaja Timo Tuomola.

Ketokukin somistettu, valaistu ja hyvin rakennettu reitti on niin suosittu, että Tuomola visioi varovasti isompaakin kuviota.

– Engelinrannan yhteydessä voisi kehittää toisenkin reitin kiertämään kymppitien sillan yli. Saisimme pohjoisen ja eteläisen rantareitin!

Puistot ja metsät ovat kiinteä osa Tuomolan työuraa, joka nyt on päättymässä kolme vuotta jatkuneeseen Linnan Infran liikelaitoksen luotsaamiseen.

Katujen kunto huolestuttaa Tuomolaa, joka epäilee päällystettävien neliömetrien laskevan tänä vuonna jälleen viime vuodesta.

– Ongelma ei ole yksin Hämeenlinnan, mutta siihen pitäisi etsiä seudullisella yhteistyöllä ratkaisu. Ihmisten turvallisuus vaarantuu. Katujen ja teiden päällyste rapautuu montuiksi ja syvät urat keräävät vettä ja jäätä.

Päällystämisessä on kertynyt korjausvelkaa jo pitkään. Pahimmin kulumat näkyvät kantakaupungissa Viipurintiellä.

Hämeenlinnassa tilaaja on yhdessä Linnan Infran kanssa päätynyt säästämään sekä aurauksessa että sorakatujen kesäkunnossapidossa.

– Lunta saa tulla hieman aiempaa paksumpi kerros ennen kuin aurat lähtevät liikkeelle. Jos lunta tulee viikonvaihteen ajan paljon, kertarysäyksellä kertyy jopa 30 000 euron lasku, havainnollistaa Tuomola.

Timo Tuomola painottaa, ettei nykyinen teiden pintojen uusiminen eikä kunnossapito riitä. Vauriot kasvavat nopeasti ja lykkääminen kasvattaa korjaamisen hintaa.

– Asukasturvallisuus on aina ykkösjuttu.

Liikelaitoksen toimivuutta kaupungin organisaatiossa pohdiskeleville Timo Tuomola toteaa mallin sisältävän enemmän hyötyjä kuin haittoja.

– Kun liikelaitoksessa osataan kohdentaa asioiden linjaus riittävän isoiksi kokonaisuuksiksi, voidaan määritellä tavoitteet ja antaa mennä ja seurataan, kuinka tuloksia syntyy.

Timo Tuomola on nähnyt Linnan Infran koko henkilökunnan ottavan vastuun työstään. Linnan Infra on jo kolmena vuonna pystynyt tekemään ylijäämää. Tämä osoittaa tuottavuuden kehittyneen ja mahdollistaa muun muassa talouden ja toimintojen ohjaamisen helpommin yli vuoden vaihteen.

Linnan Infra tuottaa kaupungille luonto- ja ulkoliikuntapalvelut, kunnossapitopalvelut ja rakentamispalvelut.

Se hoitaa vesistöjä, ympäristöä, metsiä ja puistoja. Infran kalusto pitää kunnossa soratiet ja hoitaa aurauksen. Liikelaitos rakentaa kaupungin tilaamat uudet kadut, tiet ja viheralueet.

Perinteisessä kuntataloudessa tekninen toimi saa määrärahan ja tekee sen, mihin eurot riittävät. Liikelaitoksen etu on Tuomolan mukaan, että työtä tehdään, mutta budjetin määrärahamomentit eivät yksityiskohdin kahlitse, vaan tuotantoa ohjaavat palvelusopimukset. Liiketaloudellinen ajattelu on asian ydin.

– Liikelaitos teki viime vuonna myös ulkopuolisille tilattuja töitä miljoonan euron verran. Esimerkiksi teleoperaattorit maksoivat Infralle, joka hoiti heidän puolestaan katujen kunnostuksen kaapelien vedon jälkeen.

Yli 37 Hämeenlinnan kaupungille tekemänsä työvuosien perusteella Timo Tuomola arvioi liikelaitoksen olevan hyvä ratkaisu.

– Tämä vaatii aiempaa enemmän yhteistä suunnittelua, sisäistä vuoropuhelua, sopimuksia ja toteutumisen seuraamista, joten palaverien määrä on kasvanut.

Timo Tuomola jää eläkkeelle tämän kuun loppupuolella.

– Odotan jo innolla, että pääsen perheemme eräkämpälle Kuusamoon laskemaan verkot jään alle!

Eläkepäivät kuluvat eräkämpällä kalastellen ja metsästäen lasten ja lastenlastenkin kanssa. Hämeenlinnassa hänet tapaa joko kalavesillä tai Rantareitillä.

– Toivottavasti silloin eivät pienet kunnostustarpeet enää häiritse lenkkeilyä, hän nauraa. HÄSA

Päivän lehti

25.10.2020

Fingerpori

comic