Kanta-Häme

Kaurialan huonokuntoiselle koululle irtosi purkulupa

Linnan Tilapalvelut sai ympäristö ja rakennuslautakunnalta luvan purkaa Kaurialan koulun.

Koulun kunto tai miten siihen on päädytty, ei voinut olla rakennusvalvontapäällikkö Sirkku Malvialan mukaan ratkaiseva asia purkupäätöstä harkittaessa.

– Vaikka rakennus olisi hyvässä kunnossa, niin purkulupa pitää myöntää, jos ei ole olemassa perusteita, miksi rakennus pitää suojella.

Lautakunta otti kannan, ettei suojelutarvetta ole, vaikka ely-keskus ja Museovirasto ovat olleet eri mieltä. Myös kaupungin maankäytön suunnittelusta esitettiin rakennusten inventointia.

Kaurialan koulu on alunperin arkkitehti Viljo Revellin suunnittelema.

Revell on kuuluisa muun muassa Tapiolan neljän tornitalon maamerkistä sekä ennen kaikkea Toronton kaupungintalosta. Siksi ely-keskus ja Museovirasto suhtautuvat purkamiseen hyvin pitkin hampain.

Ely-keskus ja Museovirasto muistuttivat, että kaupunki on laiminlyönyt koulun ylläpidon. Siksi rakennus on nyt heikossa kunnossa.

Halvempi uudisrakennus ei lausujien mukaan ole pätevä syy antaa purkulupaa kulttuurihistoriallisesti ja rakennustaiteellisesti merkittävälle rakennukselle.

Sirkku Malviala muistutti, ettei Kaurialan koulu ole keskeinen osa Revellin tuotantoa.

Talo on jo alunperin rakennettu Revellin suunnitelmasta poikkeavasti. Suunnitelma koski yksikerroksista rakennusta. Siitä tuli kuitenkin kolmikerroksinen. Koulua tehtiin kolmessa vaiheessa vuosina 1959, 1963 ja 1965.

Malviala perusteli purkuesitystään myös sillä, ettei Kaurialan koulua ole suojeltu asemakaavalla, eikä suojeluun tähtäävää kaavamuutosta ole edes valmisteilla.

Tilaajapäällikkö Leena Roppola esitti, että moderni rakennuskanta tulisi inventoida. Tuon työn yhteydessä pitäisi arvioida rakennusten ainutlaatuisuutta Hämeenlinnan ja laajemmin koko valtakunnan näkökulmasta.

Mahdollinen suojelu olisi voitu ratkaista kaavamuutoksen yhteydessä.

Kaurialan koulun tilalle on ollut tarkoitus rakentaa uudisrakennus, johon muuttaisivat lyseon lukio. Kaurialan yläkoulu oppilaat taas siirtyisivät Nummelle suunnitteilla olevaan kouluun.

Koulunkäynti Kaurialassa loppuu keväällä huonon sisäilman vuoksi. Häsa

Päivän lehti

9.4.2020