fbpx
Kanta-Häme

Kaurialan koulua ei saa vielä purkaa

Hämeenlinnan hallinto-oikeus on kumonnut Hämeenlinnan ympäristö- ja rakennuslautakunnan päätöksen Kaurialan koulun purkamisesta. Hallinto-oikeuden mukaan purkupäätöstä ei voida tehdä, koska koulurakennuksen suojeluprosessi on edelleen vireillä. 

Suojeluprosessin laittoi vireille Hämeen ely-keskus noin vuosi sitten. Hämeenlinnan kaupungin ympäristö- ja rakennuslautakunta myönsi viime vuonna purkamisluvat Kaurialan koulun päärakennukselle ja teknisten töiden rakennukselle. 

Hämeen ely-keskus valitti päätöksestä Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen ja laittoi vireille suojeluprosessin rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain nojalla. Hämeenlinnan hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomari Eija Mäkelän mukaan hallinto-oikeuden päätös ei ota kantaa koulun tulevaisuuteen laajemmin.

– Hallinto-oikeus on ottanut kantaa nyt käsillä olevaan tilanteeseen. Purkupäätöstä ei voida tällä hetkellä hyväksyä, koska suojeluprosessi on kesken, Mäkelä kertoo.  

Kaurialan koulun tulevaisuus on siis kiinni ely-keskuksessa vireillä olevan suojeluprosessin lopputuloksesta. Hämeenlinnan kaupunginlakimies Susanna Ijäksen mukaan kaupunki ei aio valittaa hallinto-oikeuden päätöksestä, vaan jää odottamaan suojeluprosessia. 

Ely-keskus on selvittänyt Kaurialan koulun tilannetta yhdessä Museoviraston kanssa. Koulun on suunnitellut kansainvälisesti tunnetun arkkitehdin Viljo Revellin arkkitehtitoimisto ja Museoviraston mukaan rakennuksella on kulttuurihistoriallista ja rakennustaiteellista arvoa. 

Toisaalta ely-keskuksen toisen kannanoton mukaan Kaurialan koulu olisi suojelemisen arvoinen vain koulukäytössä. Ijäksen mukaan kaupunki taas ei ole missään tapauksessa ottamassa rakennusta koulukäyttöön, eikä koulu ole enää kaupungin investointisuunnitelmassa. 

Ijäksen mukaan rakennuksen korjaaminen koulukäyttöön nykypäivän standardeilla on käytännössä mahdotonta. 

– Ymmärtääkseni korjaaminen tarkoittaisi niin radikaaleja muutoksia, ettei sitä saataisi vastaamaan alkuperäistä käyttöä, Ijäs sanoo. 

Hallinto-oikeudelle toimittamassaan lisäselvityksessä ely-keskus toteaa, ettei suojelulle ole edellytyksiä, jos rakennusta ei oteta koulukäyttöön. 

Hämeen ely-keskuksen lakimiehen Liisa Härmän mukaan suojeluasia ratkaistaan syksyllä. Härmä ei ota kantaa siihen, mikä on prosessin todennäköinen lopputulos. 
Ijäksen mukaan kaupunki aikoo valittaa Ympäristöministeriöön, mikäli ely-keskus päättää suojella rakennuksen. 

Menot