Kanta-Häme

Kaurialan koulun purkuesitys pitää

Kaurialan koulun purkulupahakemus pitää. Ympäristö- ja rakennuslautakunta päättää koulun mahdollisesta purkamisesta huhtikuun puolivälissä.

Museovirasto ja Hämeen ely-keskus vastustavat lausunnoissaan koulukeskuksen purkamista.

Tilaajapäällikkö Antti Karrimaa sanoo, että asia on nyt poliitikkojen päätettävänä.

– Joka tapauksessa koulu menee kevään päätteeksi kiinni, eikä sille tänä vuonna tapahdu vielä mitään, koska rahaa ei ole sen paremmin purkutöihin kuin korjaustöiden aloittamiseenkaan.

Kaksi purkuesitystä

Rakennusvalvontapäällikkö Sirkku Malviala kertoo, että Kaurialan koulurakennusten purkamisesta tulee lautakunnan käsittelyyn kaksi purkulupahakemusta, koska rakennuksiakin on kaksi.

– Sellainenkin on mahdollista, että toinen puretaan ja toinen säilytetään.

Malviala kertoo, että päätösehdotusta valmistellaan vielä.

– Olemme kallistuneet sille kannalle, että purkulupa pitää myöntää, jos estettä purkamiselle ei ole osoitettu.

Museoviraston ja Hämeen ely-keskuksen lausunnot eivät sido päättäjiä puoleen, eivätkä toiseen.

– Jos purkulupa myönnetään, ely-keskus voi valittaa siitä.

Rakennukset eivät ole suojeltuja

Sirkku Malviala muistuttaa, että jos rakennus halutaan suojella, se pitää suojella joko kaavalla tai rakennusperinnön suojelusta säädetyn lain nojalla.

– Kaurialan koulua ei ole kaavassa suojeltu, eikä vireillä ole sellaista kaavamuutostakaan.

Suojelun edellytykset eivät Sirkku Malvialan mukaan myöskään täyty. Arkkitehti Viljo Revellin toimiston mukanaolo suunnittelussa ei sinänsä tee hänen mielestään rakennusta erityisen arvokkaaksi.

– Tiettävästi rakennus ei ole millään tavoin itsensä Revellin suunnittelema. Kilpailutyö oli aikoinaan yksikerroksinen, ja rakennushan on tehty kolmikerroksiseksi. Missään Revellin tuotantoa esiteltäessä ei myöskään mainita Kaurialan koulua.

Museovirasto korjaamisen kannalla

Museovirasto ja Hämeen ely-keskus ovat lähteneet siitä, että rakennus on huonossa kunnossa, koska sen kunnossapito ja huolto on laiminlyöty. Se ei voi lausuntojen mukaan voi olla peruste purkamiselle.

– Koulurakennukset ovat kuntotutkimuksen mukaan korjattavissa ja niillä on todettu olevan kulttuurihistoriallista arvoa, ei niitä tule purkaa, vaan korjata, sanotaan Museoviraston lausunnossa.

Museoviraston mukaan korkeat korjauskustannuksetkaan eivät voi olla peruste purkamiselle.

”Kunto ei ratkaiseva tekijä”

Koulun kunto tai miten siihen on päädytty, ei voi olla rakennusvalvontapäällikkö Sirkku Malvialan mukaan ratkaiseva asia purkupäätöstä harkittaessa.

– Vaikka rakennus olisi hyvässä kunnossa, niin purkulupa pitäisi myöntää, jos ei ole olemassa perusteita, miksi rakennus pitää suojella.

Malvialan mielestä rakennus ei ole erityisen arvokas myöskään oman aikansa edustajana.

– Kaikki koulurakennuksethan edustavat omaa aikaansa. Kyseisen ajan kouluja on Suomessa runsaasti.

Ero mitataan ainakin rahassa

Purkamisen ja korjaamisen ero mitataan ainakin rahassa.

– Joka tapauksessa korjaaminen on kalliimpaa kuin uudisrakentaminen, mitä nykyisen koulun tilalle sitten aikoinaan rakennetaankin.

Jos koulua ei pureta, ei rakennusten jatkokäytöstä ole siinäkään tapauksessa varmuutta.

– Jos kouluja nykypäivänä rakennetaan, ei niistä tuollaisia tehdä. (HäSa)

Päivän lehti

5.12.2020

Fingerpori

comic