Kanta-Häme

Käyttäjät kehittävät sote-palveluja Riihimäellä

Sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämiseen on Riihimäellä otettu mukaan myös palveluiden käyttäjät. Tavoitteena on lisätä asiakasnäkökulman ottamista huomioon.

Palvelujen käyttäjien kehittämisehdotuksia ja toiveita kuultiin jo keväällä, jolloin asiakkaita ja heidän omaisiaan haastateltiin. Työ eteni tällä viikolla erityisiin asiakastyöpajoihin, joihin osallistuivat sekä palvelujen käyttäjien edustajat että sosiaali- ja terveysalan työntekijät.

Meneillään on ikäihmisten päivätoiminnan, kehitysvammaisten asumispalvelujen ja kuntouttavan työtoiminnan kehittäminen.

Vanhusten päivätoiminta tukee paitsi ikäihmisten kotona selviytymistä myös omaishoitajien jaksamista. Kehitysvammaisten asumispalvelujen kehittämisessä asiakkaat ovat korostaneet itsenäistä asumista, sosiaalisia kontakteja sekä esteettömyyttä. Kuntouttavan työtoiminnan asiakkaat taas odottavat sosiaalisia kontakteja, rytmiä päivään ja tekemistä arkeen.

Asiakastyöryhmän hedelmiä jatkojalostetaan syksyn mittaan työntekijöille järjestettävissä työpajoissa, joissa rakentuu kehittämisraportti. EU-rahotteinen Innoriihy 2013 -projekti päättyy marraskuun puolivälissä järjestettävään loppuseminaariin.

Menot