Kanta-Häme

Nummikeskuksen ja Tuomelan käyttäjät pääsivät ääneen - Kyselyn tulokset käydään läpi lähiaikoina

Nummikeskuksen (kuvassa) ja Tuomelan koulun henkilökunnalta ja oppilailta huoltajineen kysyttiin näkemyksiä avoimesta oppimisympäristöstä. Kuva Esko Tuovinen

Hämeenlinnan Nummikeskuksen ja Tuomelan koulun käyttäjiltä on koottu vuodenvaihteen aikana palautetta avoimesta oppimisympäristöstä.

Kokemuksia on haluttu kerätä, sillä Hämeenlinnassa on edessä useita koulujen peruskorjauksia ja rakennushankkeita. Avoimista oppimisympäristöistä on keskusteltu paljon ja niihin on kohdistunut kritiikkiä mutta myös kiittävää palautetta.

– Halusimme kysyä asiasta suoraan oppilailta, heidän huoltajiltaan sekä koulujen henkilökunnalta, eli niiltä ihmisiltä, jotka tiloja käyttävät tai tuntevat tilanteen muuten, sanoo Hämeenlinnan opetustoimenjohtaja Mika Mäkelä.

Vastaajiksi oli valittu molempien koulujen koko henkilökunta sekä Nummikeskuksessa 5.- ja 8.-luokkalaiset oppilaat huoltajineen. Tuomelassa vastaajina ovat henkilökunnan lisäksi 5. luokkien oppilaat ja heidän huoltajansa.

Vastauksia kertyi määräpäivään eli perjantaihin mennessä lähes 350 kappaletta, ja niitä aletaan käydä läpi saman tien.

Kokemuksia koottiin webropol-kyselyllä, jossa oli omat versiot henkilökunnalle sekä lapsille ja heidän huoltajilleen.

Vastauksia kertyi oppilailta 211, huoltajilta 64 ja koulujen henkilökunnalta 72. Henkilökunnan vastauksista suurin osa tuli opettajilta.

Mika Mäkelä kertoo, että opetustoimi koostaa vastauksista yhteenvedon. Tuloksia ovat lupautuneet kommentoimaan myös professorit Kristiina Kumpulainen ja Petri Nokelainen.

Kumpulainen on Helsingin yliopiston kasvatustieteellisen tiedekunnan professori, Nokelainen taas tuotantotalouden ja tietojohtamisen professori Tampereen ylipistossa. Lisäksi vastauksia on tarkoitus käyttää ainakin yhden opinnäytetyön aineistona.

– Emme ole tekemässä tieteellistä tutkimusta, vaan halusimme nimenomaan kysyä käyttäjien mielipidettä. Mutta on varmasti ihan hyvä kuulla myös, miten ulkopuoliset ihmiset arvioivat kertyneitä vastauksia, Mika Mäkelä sanoo.

Kyselyssä tiedusteltiin näkemyksiä muun muassa Nummikeskuksen ja Tuomelan koulun tilojen toimivuudesta, työrauhasta sekä koulun ilmapiiristä ja arjen sujumisesta.

Lisäksi kysytään, pitääkö vastaaja parempana perinteistä luokkahuoneellista koulua vai avointa oppimisympäristöä. Osaan kysymyksistä vastattiin antamalla arvosana ja lisäksi oli avoimia kysymyksiä, joihin voi vastata omin sanoin.

– Aiemmin viikolla mietimme, pitäisikö vastausaikaa jatkaa vielä muutamalla päivällä, mutta vastauksia kertyi riittävästi, sanoo Mika Mäkelä. HÄSA

Päivän lehti

29.5.2020