Kanta-Häme

Keiden juominen on vähentynyt?

Alkoholin kokonaiskulutus Suomessa on vähentynyt. Vuonna 2007 Suomessa kulutettiin sataprosenttiseksi muutettua alkoholia 12,7 litraa 15 vuotta täyttänyttä asukasta kohti, viime vuonna vastaava luku oli 11,2 litraa.

Ketkä juomistaan ovat erityisesti vähentäneet, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen johtava asiantuntija Esa Österberg?

– Sitä on hirveän vaikea sanoa. Teimme viimeksi juomatapatutkimuksen vuonna 2008 ja seuraavan teemme ensi vuonna.

– Emme ole löytäneet yhtä erityistä ikäryhmää, jota voisimme muutoksesta kiittää. Muutos kulkee läpi väestön. Yhä kymmenen prosenttia väestöstä juo noin puolet kulutetusta alkoholista.

Miksi juominen on vähentynyt?

– Syynä kulutuksen laskuun on ennen kaikkea lama ja verojenkorotukset, taustalla voi olla myös jonkinlainen asennemuutos.

– Viimeksi kulutus lähti laman jälkeen uudelleen nousuun. Tuolloin lama kesti 4–5 vuotta, nyt se on kestänyt jo 7–8 vuotta.

– Lama voi johtaa uudenlaisiin sosiaalisiin normeihin, jotka tulevaisuudessa vahvistavat itseään. Yritykset vähentävät laman aikana alkoholin tarjoamista. Väittäisin, ettei ensimmäinen asia laman jälkeen ole lisätä viinan tarjoamista. Ihmiset tottuvat pikkuhiljaa tilanteeseen. He löytävät hyviä puolia siitä, ettei alkoholia ole aina tarjolla. Tapahtumista voi lähteä omalla autolla kotiin.

Ovatko nuorten juomatavat muuttuneet aiemmista sukupolvista?

– Alaikäisten juominen on vähentynyt 1990-luvun lopulta alkaen, mutta näyttää siltä, että aina kun uusi ikäluokka kasvaa aikuiseksi, se alkaa toistaa edellisten ikäluokkien käyttäytymistä.

– 18-vuotiaiden kulutuksessa oli pientä laskua vuosina 2011 ja 2013, mutta tuolloin myös vastausprosentti putosi aiemmasta. Jäi auki, antoiko vastauksia vain raittiimpi osa ryhmästä.

Näkyvätkö juomatapojen muutokset alkoholin yhteiskunnal- le aiheuttamissa kustannuksissa?

– Alkoholin kulutuksen 12 prosentin lasku näkyy haittojen vähenemisenä, ja se luonnollisesti heijastuu myös alkoholin aiheuttamiin haittakustannuksiin.

Päivän lehti

3.4.2020