Kanta-Häme

Keinukamari palaa juurilleen

Ikäihmisten palveluiden tilaajapäällikkö Leena Harjula kiistää, että Hämeenlinnan kaupungin tyytymättömyys Attendo oy:n Keinukamarissa tuottamiin vanhuspalveluihin olisi ollut syynä palauttaa toiminta jälleen kaupungin omaksi toiminnaksi lähes viisivuotisen ulkoistuksen jälkeen.

Yksikön ympärillä on vellonut valtakunnallisiakin mediakohuja koskien riittämättömiä henkilöstömitoituksia. Myöskään hoitajien lääkehoitoluvat eivät ole olleet ajan tasalla. Näistä on älähtänyt myös Suomen perus- ja lähihoitajien liitto Super.

– Ne hässäkät ovat ollutta ja mennyttä. Keinukamarin palvelun laatu ei mitenkään ole poikennut kaupungin muiden yksiköiden palveluista. Asukkailta tai omaisilta ei ole tullut valituksia sen enempää kuin muuallakaan. Kantelut ovat lähteneet talon henkilöstöltä, eli tämä on ollut Attendon sisäinen ongelma, Harjula korostaa.

Samoin asian näkee myös Keinukamarin johtaja Tarja Makkonen Attendolta.

– Työntekijät luottamusmiehen johdolla ovat olleet jatkuvasti tyytymättömiä työnantajaan. Ostopalvelusopimuksen jatkuessa sama tyytymättömyys todennäköisesti vain jatkuisi.

Asuntoihin vanhusten asuntojonosta

Kaupunki haluaa nyt muuttaa Keinukamarin toimintaideaa, etenkin, kun hoivan tarve on vuosien saatossa muuttunut.

– Kun Keinukamari valmistui, oli armoton pula ympärivuorokautisen hoivan paikoista. Nyt niitä on rakennettu kaupunkiin todella paljon, eikä kaupunki tarvitse niin monia paikkoja.

– On tarkoituksenmukaista, että Keinukamari palautetaan alkuperäiseen tarkoitukseensa, eli että siellä voivat asua myös hyväkuntoiset ikäihmiset. Nyt, kun talossa vapautuu asuntoja, tilalle otetaan asukkaita Vanhusten asuntosäätiön ylläpitämästä vanhusten asuntojonosta, ei hoivajonosta, Harjula kertoo.

Palveluja lisätään tarpeen kasvaessa

Talossa asuu jatkossa eritasoista hoivaa tarvitsevia vanhuksia. Kun heidän hoivatarpeensa iän ja sairauksien myötä kasvaa, apua lisätään tarpeen mukaan ja se tuodaan asukkaan luo.

Asukas voi asua itsenäisesti niin pitkään kuin mahdollista. Sitten apu voi olla kotihoidollista auttamista arkipäivän askareissa, kuten pukeutumisessa, peseytymisessä ja lääkehuollossa. Lisäksi talon palvelut, kuten yhteisruokailu, ovat käytössä. Viimeisessä vaiheessa asukas voi tarvita ympärivuorokautista hoivaa.

– Vanhustenhuoltoa on kritisoitu siitä, että kun hoivan tarve muuttuu, asiakkaan on aina täytynyt itse muuttaa. Nyt näin ei Keinukamarissa ole, vaan palvelut ja hoiva tulevat asukkaan luo tarpeen mukaan. Tämä on valtakunnallisesti aivan uusi toimintamalli, tilaajajohtaja Leena Harjula kertoo.

Tämäkin selittää Harjulan mukaan sitä, miksei kaupunki halunnut järjestää uutta kilpailutusta.

– Yksityisen palveluntuottajan kanssa tällaista toimintaa on vaikea kehittää. Yksistään jo tarjouspyynnön tekeminen olisi haasteellista, koska emme pystyisi tarkasti kuvaamaan, mitä toiminta tulee olemaan. Olisi riski lähteä tätä kilpailuttamaan. Ja onko ylipäätään järkevää kilpailuttaa palveluntuottajaa, joka voi vaihtua neljän vuoden välein? Harjula kysyy.

Kaupunki onkin siirtynyt nyt puitesopimuksiin.

Etuja vanhuksille ja omaisille

Vanhusasukkaan ja hänen omaistensa kannalta hyvinvointiajattelussa on monia etuja.

– Hoitosuhde on pysyvä, mikä luo turvallisuutta. Myöskään asukkaiden sosiaaliset kontaktit muihin asukkaisiin eivät katkea. Omaisten huoli läheisestä vähenee, eikä asioita tarvitse alkaa aina kertaamaan, kun sama henkilökunta säilyy hoivan muuttuessa, miettivät Keinukamarin uusi esimies Paula Huovinen-Aalto sekä hänen esimiehensä, palvelupäällikkö Riikka Iso-Pietilä.

– Toivottavasti myös vanhusten yksinäisyyden tunne vähenee, Leena Harjula lisää.

Voutilakeskuksessa tähän asti pesäpaikkaansa pitäneet, pitkäaikaistyöttömistä koostuvat kuntouttavan työtoiminnan ulkoiluttajat siirtyvät Keinukamariin, mutta käyvät edelleen myös Voutilakeskuksessa.

Henkilöstön opittava pois vanhasta

Uusi toimintamalli tuo uusia haasteita hoitohenkilökunnalle.

– Lähtökohtana on yhteisöllinen ajattelu. Se on yhdessä tekemistä. Osallistetaan asukasta arjen puuhasteluun sen mukaan, mitä voimavaroja on jäljellä. Varsinkin laitoksissa on ollut tapana tehdä asiat vanhuksen puolesta. Tästä on opittava pois, Huovinen-Aalto sanoo.

– Haluamme kunnioittaa myös asukkaan elämäntapoja ja säilyttää ne sellaisina kuin ne ovat ennenkin olleet. Emme aio rajoittaa esimerkiksi viinilasillisen nauttimista, hän lisää.

Mahdollisuuksien mukaan uutta toimintamallia on tarkoitus tulevaisuudessa laajentaa muihinkin vanhustenhuollon yksiköihin.

Tilaajapäällikkö Leena Harjula kertoo, että kaupunki aikoo valvontaviranomaisena seurata Keinukamarin palvelujen laatua entiseen tapaan. Yksi keino ovat asiakastyytyväisyysmittaukset, joista ensimmäinen on marras-joulukuussa.

– Silloin näemme, saammeko uudella palvelumallilla aikaan hyvinvointia. (HäSa)

Päivän lehti

1.4.2020