Kanta-Häme

Keinusaaren uuden asuinalueen maaperä puhdistettava

Keinusaaren uuden asuin- ja liikealueen maaperä on ympäristöviranomaisten määräyksestä puhdistettava.

Hämeen ely-keskuksen mukaan Keinusaari II -alueen maaperässä on öljyä, metalleja ja hiilivetyjä niin paljon, että alue on puhdistettava ja maamassat vaihdettava ennen uudisrakentamista.

Hämeenlinnan kaupunki suunnittelee Keinusaaren jo rakennetun alueen laajentamista pääradan ja Vanajantien välisellä alueella aina Kutalanjoelle asti.

Ensimmäiset rakennustyöt alueella on määrä aloittaa vielä tämän vuoden puolella ja pääosa uusista rakennuksista alkaa nousta vuonna 2014.

Ely-keskus arvioi alueella olevan jopa noin 3000 kuutiometriä vaihdettavaa maata.

Likaista täyttömaata

Radan ja Vanajantien väliin jäävä alue on nykyisellään ryteikköistä joutomaata, joka ei ole missään käytössä. Alueen pinta on selvitysten perusteella laajalla alueella täytemaata, jossa on seassa tiiltä, betonia, puuta ja muuta rakennusjätettä. Paksuimmillaan täyttömaata on entisen Pikkujärven kohdalla jopa noin kymmenen metrin kerros.

Puhdistettavaksi määrätyllä alueella on ely-keskuksen mukaan ollut useita rautatien sivuraiteita.

Keinusaari ei ole pohjavesialuetta.

Alue on pientä VR:n tavara-aseman luona olevaa osuutta lukuun ottamatta Hämeenlinnan kaupungin omistuksessa.

Asuin-, toimisto- ja liiketalojen lisäksi alueelle on kaavoitettu myös kaksi puistoa sekä Kutalanjokea seuraava puistoalue. Alueelle on kaavailtu asuntoja 400-500 asukkaalle.

Uuden alueen keskelle jää siellä nykyisinkin sijaitseva iso lämpökeskus. (HäSa)