Kanta-Häme

Keinusaaressa seulotaan maata

Hämeenlinnan kaupunki on saanut Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta luvan Keinusaaresta löytyneen pilaantuneen maan puhdistamiseen.

Keinusaari II -kaava-alueella tehtiin tarkkoja tutkimuksia, joissa selvitettiin maamassan pilaantuneisuutta ja mahdollisia puhdistustapoja. Koska pilaantunutta maata oli pelättyä vähemmän, ei sitä tarvitse kokonaan hävittää.

– Alueen maamassa seulotaan, ja likainen maa viedään kaatopaikalle. Jäljelle jäävä puhdas massa voidaan sen sijaan käyttää hyödyksi alueen rakennustöissä. Näin syntyy myös säästöä, kertoo Hämeenlinnan kaupungin tilaajajohtaja Päivi Saloranta.

Maanpuhdistukseen menee arvioiden mukaan 500 000–700 000 euroa. Lopulliset hintaneuvottelut ovat edelleen kesken. Salorannan mukaan puhdistusmenot eivät tule vaikuttamaan alueelle rakennettavien asuntojen hintoihin.

Puhdistustöiden ei myöskään pitäisi viivästyttää alueen rakentamista.

– Töitä voidaan jatkaa normaalisti puhdistustöiden rinnalla. Alueen teiden rakentaminen aloitetaan jo tänä vuonna. Teiden täytössä käytetään hyödyksi myös puhdistuksesta jäljelle jäänyttä puhdasta maata, Saloranta kertoo.

Osa pilaantuneesta maasta on VR-Yhtymän omistuksessa. Puhdistus on aina maanomistajan vastuulla.

Ely-keskuksen ympäristölupapäätöksessä vaaditaan, että maaperä kunnostetaan niin, että jäljelle jäävä aines ei ylitä määrättyjä kiellettyjen aineiden pitoisuuksia. Maa-aineksesta löydettiin muun muassa kromia, nikkeliä, lyijyä ja öljyjakeita.

Vastaava maanpuhdistustyö tehtiin myös Keinusaari I:n alueella. HÄSA

Mainos